Přednášky preventisty Policie ČR v 3. a 9. ročníku

V pátek 27. května do naší školy zavítal preventista Policie ČR  por. Bc. Lukáš Vincenc.

Svou první přednášku uskutečnil pro žáky 3. A a 3. B. Týkala se bezpečnosti v rámci dopravy. Ať už z pohledu dětí jako chodců nebo jako cyklistů či koloběžkářů.

Druhou část svého dnešního pobytu ve škole věnoval třídě 9. A. Po minulé přednášce na téma návykových látek si tentokrát „posvítil“ na trestní odpovědnost. A vzhledem k tomu, že drtivé většině deváťáků už je 15 let a ostatním v krátké době bude, se jedná o hodně důležité informace. Žáci 9. A se tak dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, jak jsou přestupky a trestné činy trestány, a také slyšeli pár skutečných příběhů.

Doufejme, že se z dnešních přednášek třeťáci i deváťáci poučili.

Děkuji tímto paní učitelce Kafkové za zprostředkování přednášek a přednášejícímu za ochotu a vstřícnost.                                        

(Martin Dytrych)

Fotogalerie

Mohlo by se vám líbit...