Učíme se jinak aneb online beseda: Energie – budoucnost lidstva

V rámci distanční výuky proběhla ve čtvrtek 30. 4. přednáška Energie – budoucnost lidstva v online podobě pro žáky 9. A. Beseda byla připravena společností Hejl Servis, s.r.o., Praha.

Po teoretickém úvodu se žáci dozvěděli, co je energie. Dalšími tématy byly druhy energie, zdroje energie a jejich rozdělení a využití, skladovatelnost energie, možnosti úspory energie v domácnosti a v průmyslu, světová spotřeba energie, způsob výroby energie, odlišnost různých typů elektráren a jejich výhody a nevýhody, ekologické faktory a finanční náročnost, odpady, nakládání s odpady a vyčerpatelnost energetických zdrojů.

Další část besedy byla věnována bezpečnosti elektráren. Zajímavé bylo i porovnání důsledků havárie jaderných elektráren Černobyl na severu Ukrajiny, Fukušima v Japonsku a havárie vodní elektrárny Pan-čchiao na řece Žu v Číně.

Pan Hejl se v druhé části besedy nečekaně objevil ve žlutém převleku pracovníků jaderné elektrárny a v tomto ochranném oděvu provedl několik praktických ukázek měření radioaktivity slámy, smolince, kamínku ze zahrádky, uranem barveného skla, budíku a dalších materiálů. Vysvětlil i základní principy ochrany před zářením (vzdálenost, čas expozice, stínění olovem).

 Následovalo video „Mocný atom“ s vysvětlením, co je atom a jak je veliký.

Žáci mohli v průběhu besedy reagovat otázkami, případně odpovídali na otázky, které jim byly kladeny a to přímo nebo prostřednictvím chatu. Přihlášeni byli na svých PC, tabletech a mobilech.

Besedy se zúčastnilo 22 žáků a dvě učitelky. Beseda trvala s pauzou 100 minut.

Současně byly žákům poskytnuty odkazy na další zajímavé webové stránky a informace o možnosti zúčastnit se fotosoutěže. Pokud by měl i někdo jiný zájem získat odkazy na soutěž a na další zajímavé stránky, naleznete je ve fotografiích v příloze.

Milí deváťáci, všem, kteří jste se zúčastnili, děkuji za překlenutí i některých technických problémů. Ukázali jste se jako fajn parta, která si dokáže navzájem pomoci jak v řešení problémů s připojením, tak s vlastní technikou. Našli jste i způsob, jak pracovat ve dvojici. Tak za mne palec nahoru pro vás.

(Věra Nývltová)

Fotogalerie.