5. ročník

Učební osnovy pro žáky s LMP – 5. ročník

Anglický jazyk
Anglický jazyk (345 clicks)
Datum: 5. 12. 2017
Velikost: 352 KB - pdf
Český jazyk
Český jazyk (196 clicks)
Datum: 5. 12. 2017
Velikost: 337 KB - pdf
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět (195 clicks)
Datum: 5. 12. 2017
Velikost: 202 KB - pdf
Hudební výchova
Hudební výchova (184 clicks)
Datum: 5. 12. 2017
Velikost: 192 KB - pdf
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie (169 clicks)
Datum: 5. 12. 2017
Velikost: 194 KB - pdf
Matematika
Matematika (189 clicks)
Datum: 5. 12. 2017
Velikost: 200 KB - pdf