Průzkum louky v podání  4. A

Ve středu 15.6. jsme se v rámci přírodovědy vydali na průzkum nedaleké louky za hvězdárnou.

Děti měly za úkol hledat rostliny a živočichy, o kterých se učily při hodině, vyfotit je mobilem a napsat jejich celý název. Někteří žáci přišli vybaveni i lupou. Objevili jsme i druhy, které neznáme, a tak v tomto našem průzkumu budeme pokračovat za pomoci internetu.

Všichni se snažili a myslím, že si to i užívali.

(Eva Mertlíková)

Fotogalerie