Nový seriál o mladých sportovcích z Úpice a okolí

Přinášíme vám úvod a 1. díl.  Chceme touto cestou podpořit dětský a mládežnický sport. Především menší děti motivovat a ukázat jim vzory, které jsou jim věkově blízké.

Děkuji tímto Josefu Provazníkovi, Jiřímu Říhovi, Terce Hejcmanové a Ádě Hrdinové za skvělou spolupráci při vzniku těchto dílů.

Kéž by to aspoň jedno dítě přesvědčilo, že sport je dobrá věc.

(Martin Dytrych)

  1. díl  seriálu – Leona Kubasová