Jak válčili husité – dějepisný program v 7. ročníku