Jak válčili husité – dějepisný program v 7. ročníku

V úterý 3. května 2022 zavítal do naší školy po dlouhé pauze pan Daniel Richter z královéhradecké společnosti Dějeprava, aby žákům sedmého ročníku přiblížil dobu husitských válek.

Úvod programu o husitství sestával hlavně z opakování toho, co si děti pamatují o rozdělení středověké společnosti, způsobu oblékání a jeho odlišností podle společenského postavení majitele oděvu. Dobrovolníci z řad sedmáků byli postupně převlečeni do šatů středověkého sedláka, selky, měšťana a šlechtice. Pan lektor poté seznámil žáky s husitskými zbraněmi od cepu a praku přes nože, sekery a meče až po zbraně palné. Vrcholem části věnované zbraním byla ukázka skutečné hákovnice a výstřel z ní. Pan lektor dětem osvětlil bojovou taktiku husitů, včetně způsobu boje na vozových hradbách. Závěrečná část programu patřila žákovským dotazům a potěžkávání a zkoušení oblečení, ochranné zbroje i zbraní.

Děkujeme panu Richterovi za zajímavý program. Kolegům Milanovi Matouškovi a Šárce Semerákové děkuji za pomoc s organizací akce.  

(Renata Kafková) 

Fotogalerie