Beseda Energie – budoucnost lidstva

Přednáška určená pro žáky 9. A již nemusela proběhnout online jako v době distanční výuky. Proto jsme mohli 24. března ve škole přivítat zástupce společnosti Hejl Servis, s.r.o., Praha, pana Tomáše Hejla, a pana Ing. Petra Váchu z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. 

Jaké jsou zdroje energie a jejich rozdělení a využití? Jaká je skladovatelnost energie a jaké jsou možnosti úspory energie v domácnosti a v průmyslu? To byly otázky, které s využitím prezentací a filmů, byly náplní další části besedy.  Někteří žáci projevili dobré znalosti o spotřebě energie, způsobu výroby energie a o odlišnosti různých typů elektráren.

V druhé části besedy se pan Hejl objevil ve žlutém převleku pracovníků jaderné elektrárny. Při převlékání na chodbě trochu vystrašil jednu z mých kolegyň. V tomto ochranném oděvu provedl několik praktických ukázek měření radioaktivity smolince, slámy, uranem barveného skla, budíku a dalších materiálů. Měřením s Geigerův-Müllerovým detektorem odpověděl na otázku jedné žákyně, zda je mobil zdrojem radioaktivního záření.

Žáci mohli v průběhu besedy reagovat otázkami, případně na otázky odpovídali. Za správné odpovědi pak obdrželi drobné odměny.

Současně jim byly poskytnuty odkazy na další zajímavé webové stránky a informace o možnosti zúčastnit se fotosoutěže. Poznatky, materiály a odkazy získané během besedy budou využívány při výuce fyziky.

Všem deváťákům, kteří se zúčastnili, děkuji za překonání poobědové únavy a za aktivní zapojení do besedy.

Věra Nývltová

Fotogalerie