Program s Prostorem Pro

Zástupci Prostoru Pro, Verča a Aleš, zavítali konkrétně do tříd 4. A a 6. B. S sebou přivezli program na téma vztahy a komunikace.

Prvním bodem bylo vzájemné seznámení. Představili se jak děti, tak i lektoři. Ti o sobě navíc prozradili i některé další věci. Třeba jaké mají nejraději jídlo.
A pak už následovala jedna aktivita za druhou. Povídání střídaly různé činnosti, při kterých musely děti spolupracovat. Jednou ve dvojicích, podruhé ve skupinách. Ze všech činností a her byla vyvozena nějaká pravidla pro správné chování v kolektivu.

Na závěr pak Verča s Alešem zodpověděli anonymní dotazy, které mohly děti o přestávce vkládat do speciální krabičky .

Program byl velice pečlivě připraven a děti rozhodně bavil. Doufejme, že si z jeho průběhu odnesou něco dobrého pro svůj třídní kolektiv.

(Martin Dytrych)

Fotogalerie

Mohlo by se vám líbit...