Zájmové kroužky pro naše žáky

 
Stejně jako v předešlých školních letech se snažíme zájemcům vyplnit i volný čas. Mimo jiné k tomu slouží zájmové kroužky, vedené jako součást školního klubu. Žákům jich bylo nabídnuto 14. Akceptovatelný zájem byl u deseti z nich.
 
Jedná se o kroužky sportovní (florbalové, cvičení všestrannosti, pohybové aktivity), jazykové (kroužky angličtiny pro menší děti) a řekněme umělecké (výtvarný, keramický, sboreček).
Děkujeme tímto všem vedoucím (ať už jsou z naší školy, či mimo ní) za čas, který dětem věnují.
 
(Martin Dytrych, Martina Šrollová)
 

Mohlo by se vám líbit...