Pomoc našim žákům

 

Se začátkem školního roku jsme ještě zintenzivnili pomoc některý našim žákům. Jedná se především o žáky s výraznějšími poruchami učení a také o ty, kteří dohánějí učivo po „koronavirové pauze“, tedy po distanční výuce. Dohromady jde o 42 hodin týdně!

Přesně se jedná o:

  • 6 hodin pedagogické intervence
  •  4 hodiny speciální pedagogické péče
  • 24 hodin doučování financovaných MŠMT
  • 8 hodin financovaných přes šablony III

Doufejme, že to vše povede ke zmírnění rozdílů mezi žáky.

 (Martin Dytrych, Martin Zakouřil)