Změny ve škole pro školní rok 2019-2020

O letošních hlavních prázdninách to v naší škole, co bychom si to nepřipustili, vypadalo jako na staveništi. Hlavním bodem byla a stále ještě je rekonstrukce tělocvičny. Výměna oken, zateplení, fasáda, stropní podhled, nová svítidla, obložení, rekonstrukce „bufetu“ a přilehlých WC, to vše bude stát městskou „kasu“ víc než 8 milionů, přičemž se ještě kromě těchto prostředků využije dotace ve výši 3 375 000 Kč.

Další velkou akcí byla a také stále ještě je výměna oken, zateplení a fasáda na budově šaten a školní jídelny. Tady se ze strany města předpokládá útrata ve výši 2 150 000 Kč.

A neměl bych zapomenout na výměnu některých protipožárních dveří v budově 2. stupně. I tato akce byla financována z rozpočtu města.

Za výše zmíněné akce patří samozřejmě velké poděkování vedení města, majetkovému a finančnímu odboru, ale také všem zastupitelům.

A aby toho nebylo málo, pokračovali jsme také v úpravách a opravách z vlastních zdrojů a projektů. Celková rekonstrukce učebny přírodopisu, nákup notebooků do učebny ICT, nákup a instalace dvou interaktivních tabulí s dataprojektory, nové záchody na 2. stupni, malování některých tříd, to je jen výčet těch nejdůležitějších akcí.

Doufám, že nám nový majetek dobře poslouží a že si ho budeme také všichni náležitě vážit.

(Martin Dytrych)

Fotogalerie