Naše škola získala díky projektu „Pomáháme potřebným“ víc než milion korun

Díky těmto prostředkům se můžeme dětem věnovat ještě víc, než je obvyklé.
V odpoledních hodinách mohou navštěvovat Klub zábavné logiky a deskových her a také Klub komunikace v anglickém jazyce.
Více se také můžeme věnovat slabším žákům a ještě více jim pomoct při zvládání učiva.
Z těchto peněz platíme také školní psycholožku, která se stará o předškoláky a problémové žáky, ale zároveň pro nás připravuje preventivní akce.
Tyto prostředky jsme rovněž využili k nákupu dvou interaktivních tabulí s dataprojektory a částečně jsme z nich pokryli i vybavení počítačové učebny novými notebooky.
(Martin Dytrych)

projekt 063