Projekt Já, ty, my oni

Již po třinácté v řadě jsme na naší škole spustili projekt „Já, ty, my, oni“, v rámci kterého plníme několik průřezových témat RVP. V úterý 26. března tak neprobíhalo klasické vyučování. Třídy se zaměřily na témata, která jim projekt určuje:

1.– 2. ročník: „Vím, co dokážu“ (sebepoznání – co vím o sobě, o své rodině, co dokážu..)

3.– 4. ročník: „Znám svou třídu, své spolužáky“ (co vím o své třídě, o svých spolužácích…)

5. ročník: „Cítím se jako Evropan“

6. ročník: „Evropa a svět“

7. ročník: „Objevujeme Evropu“

8. ročník: „Volby“

9. ročník: „Demokracie jako protiváha diktatury“

(Martin Dytrych)

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovka TV.