Čarodějnická víkendovka

Naši druháci si z pátku 27. dubna na sobotu 28. dubna užili svou druhou víkendovku, tentokrát čarodějnickou, samotný termín tomu přece nahrával.

V pátek v 16 hodin se 29 žáčků sešlo před školou obtěžkáno batohy, spacáky a karimatkami, ale hlavně plni očekávání, co pro ně dvě čarodějnice, Křivozubka a Krátkovlasa nachystaly. Všichni jsme se po rozloučení s rodiči přesunuli do 2.A, kde byla naše noclehárna, připravili jsme si svoje pelíšky, vyzkoušeli spacáky a šli do 2.B, kde jsme plnili nejrůznější čarodějné úkoly. Zde se děti rozdělily do pěti barevných skupin, ve kterých po celou dobu víkendovky soutěžily. Nejprve vymýšlely, co všechno taková čarodějnice umí.

A protože nejdůležitější je umět správně létat na koštěti, tak jsme se společně přesunuli do parku, kde jsme takový malý kurz létání absolvovali. Děti se zde dozvěděly, že čarodějnice letící na koštěti musí mít nejméně 150 let, že létá minimální rychlostí 200 km/h, že při průletu pod mostem musí letět středem, že se při předlétávání nesmí posmívat pomalu letícím pilotům, že za letu nesmí oškubávat peří vedle letícím opeřencům a že vzdálenost mezi dvěma letícími čarodějnicemi musí být minimálně na vzdálenost deseti netopýřích křídel. Natrénovali jsme správný posez na koštěti, pronesli zaříkadlo: „Čáry máry, máry čáry, vznes se koště, láry fáry“ a všech 29 čarodějů a čarodějnic se začalo vznášet.

Po doletu následovalo další soutěžení. Třeba hod koštětem do dálky, hod ropuchou na cíl, čarodějný flus, čarodějný skok přes oheň, závod pavouků, také jsme míchali čarodějné lektvary, učili se kouzelná zaříkadla a skládali věštecká zrcadla. Po celou dobu děti průběžně plnily úkoly v pracovních sešitech k maturitě. Během soutěžení jsme samozřejmě nezapomínali na občerstvení a pitný režim. Čas strašně rychle utíkal a tak jsme páteční dovádění zakončili čarodějnou diskotékou, po které jsme se pomalu začali zavrtávat do připravených pelechů. Na dobrou noc nám naše dvě hlavní čarodějky pustily pohádku „O nosaté čarodějnici“, při které jsme začali pomaličku odpadávat. Někteří byli zmoženi a usnuli coby dup, někteří štěbetali ještě hodinu po půlnoci, asi vstřebávali všechny páteční zážitky. A že jich bylo!  

Ráno jsme začali postupně vykukovat, provedli jsme hygienu, sbalili všechny věci a vrhli se do buchtiček, které nám nachystaly naše maminky. To bylo dobrot a moc za ně děkujeme. A protože krásně svítilo sluníčko, tak jsme se zase přesunuli do parku a plnili další úkoly. Následovalo předání čarodějných vysvědčení, sladkých odměn a slavnostní ukončení víkendovky. Před školou na nás čekali rodiče a tak jsme se plni dojmů rozešli do svých domovů.

(Radka Krátkovlasa Řeháková, Veronika Křivozubka Prouzová)

Fotogalerie.