Celoškolní projekty

Domů » ŠVP Blahováček » Projekty a exkurze » Celoškolní projekty

 

Celoškolní projekt „Já, ty, my oni“

Obsah projektu pro 1. - 2. ročník
Obsah projektu pro 1. - 2. ročník
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 38 KB – pdf
Obsah a časové rozvržení projektu pro 6. - 9. ročníku
Obsah a časové rozvržení projektu pro 6. - 9. ročníku
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 26 KB – pdf

 

Osobnostní a sociální výchova

Projekt „Já, ty, my, oni“:

 • 1. + 2. ročník – „Co dokážeš?“ (celodenní plnění různých úkolů, které umožní dětem definovat, co dokáží a co ne)
 • 3. ročník – „Co vím o sobě?“( co o sobě vím a co ne)
 • 4. ročník – „Co vím o druhých?“ (co vím o své třídě, o svých spolužácích)
 • 8. ročník – „Naše volby“ (volební programy, volby)

Toto průřezové téma se též prolíná těmito předměty:

 • anglickým jazykem, českým jazykem, rétorikou, tělesnou výchovou, výchovou k občanství a výchovou ke zdraví

 

Výchova demokratického občana

Projekt „Já, ty, my, oni“:

 • 8. ročník – „Naše volby“ (volební programy, volby)
 • 9. ročník – „Demokracie jako protiváha diktatury“

Část je zahrnuta do vytvoření a práce žákovského parlamentu.

Toto průřezové téma se též prolíná těmito předměty:

 • výchova k občanství

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Projekt „Já, ty, my, oni“:

 • 5. ročník – „Evropa nás zajímá“ (naši sousedé, rodinné příběhy a zážitky z cest po Evropě, život dětí v evropských zemích)
 • 6. ročník – „Evropa a svět“ (porovnání kultur, problémů a životní úrovně)
 • 7. ročník – „ Objevujeme Evropu“ (životní styl a vzdělávání mladých Evropanů)

Toto průřezové téma se též prolíná těmito předměty:

 • výchova k občanství a zeměpis

 

Celoškolní projekt „Voda“

Projekt „Voda“ v 1. – 5. ročníku:

 • 1. ročník – „Co plave a co se potápí“ 
 • 2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
 • 3. ročník – „Řeka“ (návštěva čističky a fermentační stanice)
 • 4. ročník – „Rybník“  (návštěva havlovických sádek)
 • 5. ročník – „Moře“

 

Projekt „Voda“ v 6. – 9. ročníku:

6. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):

 •  1. skupina – k čemu potřebujeme vodu, co se stane, když voda nebude
 •  2. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
 •  3. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody proteče za noc při kapajícím kohoutku

7. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):

 •  1. skupina – zdroje vody pro naše město, úprava na pitnou vodu
 •  2. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
 •  3. skupina – povodně v historii našeho města

8. ročník:

 •  zpracování referátů na téma „Koloběh vody v přírodě“
 •  nebezpečí na horách, laviny (jak se chovat v lavině), úbytek ledovců
 •  voda v našem těle

9. ročník:

 •  extrémy počasí
 •  pitná voda a její zásoby
 •  zpracování referátů s ekologickou tématikou