„Den, kdy se mlčelo“ – zážitkový workshop

Ve čtvrtek 9. června 2022 se žáci 9. A prostřednictvím zážitkového workshopu „Den, kdy se mlčelo“, se kterým za nimi přijeli dvě sympatické paní lektorky z neziskové organizace Post Bellum, seznámili s obdobím kolektivizace českého venkova v 50. letech 20. století.

Všichni deváťáci dostali materiály s životopisy obyvatel malé vesnice na Plzeňsku a našli si ve třídě další členy své rodiny. Jednotlivé rodiny se vzájemně představily a nakreslily své majetky. Po válce všichni doufali, že naváží na své předválečné životy a práci. Po tzv. vítězném únoru se vesnice a vztahy v ní postupně měnily. Začala kolektivizace, sílil tlak na vstup do JZD, ti, kteří vstoupit odmítali, byli zbaveni majetku, nuceně vystěhováni ze svých domovů, popř. uvězněni. Sousedé rozhodovali o osudech sousedů.

Deváťáci si vše vyzkoušeli „na vlastní kůži“ – odevzdávali hlasovací lístky ve volbách, rozhodovali se, zda vstoupit do družstva, odevzdávali do JZD svůj majetek, resp. přihlíželi ztrátě rodových gruntů, na schůzi rozhodovali o osudech svých sousedů. Na konci workshopu pak měli před očima úplně jinou vesnici a naprosto jiné vztahy než na začátku.

V závěrečné reflexi žáci hodnotili, co je zaujalo, jak se ve svých rolích cítili a co jim workshop přinesl.

Děkuji organizaci Post Bellum za uskutečnění workshopu, paním lektorkám za zajímavé a milé  provedení workshopem a kolegům za pomoc s organizací akce.

(Renata Kafková)

Fotogalerie