Měsíc filmu na školách – 9. A

Po roční pauze jsme se opět zapojili do Měsíce filmu na školách. Letošní již 17. ročník má podtitul „Mladí proti komunismu“ a přibližuje osudy mladých lidí, kteří i přes nízký věk vzdorovali komunistickému režimu.

V úterý 9. listopadu jsme žákům 9. třídy nejprve promítli film z cyklu Neznámí hrdinové „Tak krásná holka z vily nad řekou“. Dokument přiblížil dramatické životní osudy paní Dagmar Šimkové, písecké rodačky, jejíž rodina po nástupu komunistů k moci přišla o veškerý majetek a ona sama nemohla kvůli tzv. buržoaznímu původu studovat. Kvůli distribuci letáků zesměšňujících komunistické prezidenty a ukrývání dvou vojenských zběhů byla ve 23 let odsouzena k patnácti letům vězení. Jako věřící odmítala v neděli pracovat, pokusila se o útěk, často byla umisťována na samotku. Ve vězení se přes vlastní těžkosti snažila podporovat spoluvězenkyně, pomáhat jim a vzdělávat se. Propuštěna byla po čtrnácti letech. V roce 1968 emigrovala do Austrálie, kde vystudovala dvě vysoké školy a pracovala jako filmová kaskadérka, modelka, výtvarnice i vězeňská terapeutka.

Po zhlédnutí filmu deváťáci popisovali emoce, které v nich vyvolal, nejsilnější místa dokumentu a kladli otázky, které je během projekce napadly.

Poté s žáky besedoval pan Václav Král, náš bývalý dlouholetý kolega, jenž vyprávěl o svém mládí. Jeho rodiče přišli kvůli měnové reformě o většinu úspor, několik let se snažili hospodařit na svých pozemcích, ale kvůli neúměrně vysokým dodávkám a sílícímu tlaku nakonec vstoupili do JZD. Pan Král nemohl studovat, při studiu večerní průmyslovky, na kterou se dostal až v závěru vojny, nemohl využívat výhod, na které měl mít nárok. Nemohl cestovat, problémy měl i v zaměstnání.

Věříme, že si žáci pod vlivem dojmů z projekce a besedy budou vážit možností a práv, jež v současnosti mají, a snad alespoň někteří budou více motivováni k dalšímu poznávání našich moderních dějin i vlastní rodinné historie. Nadcházející dlouhé večery přímo vybízejí k rozhovorům s rodiči a prarodiči nad starými fotografiemi a rodinnými dokumenty.

Děkujeme panu Královi, že přijal naše pozvání a přiblížil dětem své osudy. Deváťákům patří poděkování za bezproblémové chování a kolegům tělocvikářům za vstřícnost při úpravě rozvrhu.

(Renata Kafková)

Fotogalerie