„Oslava kočky Mlsounky“ – divadlo pro spolužáky

 
V rámci Dnů prevence jsme k tématu finanční gramotnost nacvičovali s žáky 2. B pohádku „Oslava kočky Mlsounky aneb jak funguje půjčování ve zvířecí říši“. S žáky jsme si rozdělili role, vyrobili jsme si jednoduché loutky na špejli, vyrobili kulisy zídky a domku a začali jsme nacvičovat krátký příběh. Celý příběh jsme doplnili písničkami.
 
První představení jsme měli 29. ledna 2019 pro první a druhé třídy.  Vystoupení jsme ještě zopakovali pro třeťáky. Protože se představení  líbilo,  rozhodli jsme se ho nabídnout i místní mateřské školce. Děti ze školky Jaromír za námi přišly ve středu 27. 2. 2019. Rádi bychom se pochlubili i rodičům.
 
Nacvičení pohádkového příběhu i jeho hraní děti bavilo, a proto jsme se rozhodli, že určitě budeme pokračovat. Třeba s tématy, které se nás čím dál tím víc dotýkají – závislost na hrách, telefonech, počítačích. 
(Lenka Mikesková)