Dny prevence

Dny prevence

Páťáci hrají scénku pro mladší spolužáky

Dva dny před předáváním výpisů z vysvědčení jsme věnovali prevenci. Program, který připravila školní psycholožka Mgr. Lenka Mikesková ve spolupráci se školní preventistkou PaedDr. Věrou Nývltovou, se uskutečnil s podporou Královéhradeckého kraje. Mezi jeho hlavní témata patřila tentokrát „Finanční gramotnost“„Zdraví je to nejcennější, co máme“.

Na plnění programu se velkou měrou podíleli prakticky všichni pedagogičtí pracovníci. Svou úlohu sehráli také žáci 2.B a 5.B, kteří pro své menší spolužáky nacvičili divadelní představení. A nesmíme zapomenout na Oblastní charitu Trutnov, BPA Malé Svatoňovice, SZŠ a VOŠZ Trutnov a Zdravou 5. Všem ještě jednou děkujeme.

A co všechno děti viděly, slyšely a zažily? Tak aspoň namátkou – přednášku o dospívání, test znalostí ohledně drog a závislostí, film o HIV, program na téma alkohol a tabák, péči o zuby, rehabilitaci…

Snad se výstupy z těchto programů budou naši žáci řídit nejen teď, ale i v budoucnu.

 (Martin Dytrych)

Fotogalerie

Videoreportáž Televize JS