Dny primární prevence

V letošním roce jsme se poprvé pokusili zorganizovat třídenní program (21. – 23. 6.), do kterého jsme zapracovali různé oblasti prevence.

Ve středu a ve čtvrtek byl program víceméně postaven na práci třídních učitelek. Témata byla velmi rozličná. Například kouření, šikana, vzájemné vztahy nebo tolerance.

Hlavní část programu pak proběhla v pátek. S jejím zajištěním nám pomohla Městská policie Trutnov, Báňská záchranná služba Odolov, Policie České republiky, BESIP, Střední zdravotnická škola Trutnov a Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice. Pro stanoviště jsme využili okolí školy a taky areál na Dlouhých Záhonech. Třídy se svými učitelkami pak postupovaly od jednoho stanoviště k druhému.

Děkuji Mgr. Lence Mikeskové za organizaci a všem dalším kolegům za spolupráci.

(Martin Dytrych)

P.S.: Pro příští školní rok jsme pro tento program získali finanční dotaci z Královéhradeckého kraje.

Fotogalerie.

Videoreportáž Blahovka TV.