Zdravotnická víkendovka

Stalo se již tradicí, že v rámci procvičování první pomoci pořádáme pro žáky, kteří navštěvují zdravotnický kroužek, zdravotnickou víkendovku. Jedná se o komplexní přípravu na Zdravotnický víceboj – soutěž v první pomoci.

Letos se víkendovka uskutečnila ve dnech 19.-20. dubna 2013. Zúčastnilo se ji 12 žáků. Během času stráveného ve škole jsme ošetřovali různá poranění, masivní krvácení, bezvědomí se zástavou dechu, popáleninu apod., opakovali obvazovou techniku, otázky z dopravy, procvičovali poznávání léčivých bylin. Nesměla chybět noční hra, která se odehrávala venku, nebo hod na cíl. Všichni se výborně bavili a za svou snahu obdrželi sladké odměny. Čas uplynul jako voda a tak nezbývá než doufat, že nabyté vědomosti a dovednosti děti zúročí na již zmiňovaném Zdravotnickém víceboji, který se uskuteční ve středu, 24. dubna.

(Šárka Paulusová)

Videoreportáž Televize JS.