Školní klub slaví 50. výročí

V únoru 2013 uběhlo přesně 50 let od založení školního klubu při ZŠ Bratří Čapků. U jeho zrodu stála paní Zdeňka Šmídová, která ho také po mnoho let vedla. Školní klub byl v době vzniku určen dětem z 5. – 9. ročníku.

Kdo byla Zdeňka Šmídová?

(9.1.1922 – 16.4.2011)

Zdeňka ŠmídováV roce 1945 byla vyzvána k vedení útulku pro školní děti, který byl v roce 1950 „povýšen“ na školní družinu. O 18 let později pak založila i školní klub, který byl alternativou školní družiny pro starší žáky.

Práce s dětmi se jí velmi líbila, a proto si také postupně doplňovala vzdělání studiem na sociální škole a později dálkovým studiem na pedagogické škole v Hradci Králové.

Za svou dlouholetou práci obdržela v roce 1968 od prezidenta republiky titul vzorný učitel.

Od roku 1973 pracovala jako ZŘ VMV a stále zastávala funkci metodičky školní družiny.

Školní klub zahrnoval nepřeberné množství aktivit. Počínaje zimními a letními tábory, přes výlety, exkurze, výstavy a spolupráci s místními podniky až po množství kroužků, ze kterých vyčníval především kroužek dramatický. Jeho prvopočátky je možné vysledovat již v roce 1949. A hádejte, kdo ho založil. Ano, máte pravdu, byla to opět paní Zdeňka Šmídová.

Školní družina i školní klub dosahovaly vynikajících výsledků. Jejich zaměstnankyně pracovaly na řadě výzkumů. Vyústěním této práce se stalo ověřování celodenního výchovného systému.

Poučit se z práce našich vychovatelek přijížděly na naši školu vychovatelky z celého kraje. Konaly se zde odborné semináře, na zkušenou sem jezdily studentky z pedagogické fakulty. Poučit se přijížděly rovněž návštěvy z okolních států, především pak z Polska a NDR.

 O kvalitní práci svědčí i úryvky z kroniky:

„Práce se žáky ve vaší školní družině a klubu nás přesvědčila, že je možné prožít radostné a užitečné volné chvíle.“ (1. 11. 1979, 78 učitelů a studentů Pedagogické fakulty v Hradci Králové)

„Zástupci všech Krajských pedagogických ústavů a Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků děkují kolektivu školní družiny a klubu za vynikající výchovnou práci v době mimo vyučování.“ (26. 4. 1989)

A jak je na tom školní klub dnes?

Stále má celoúpickou působnost. Ve školním roce 2012/2013 je do něho zapsáno na 120 žáků. Ti mohou ve svých volných chvílích využít služeb místnosti školního klubu či školní knihovny nebo se účastnit aktivit nějakého ze čtrnácti kroužků. Mezi aktivity školního klubu jsou zařazeny i pravidelné celoroční soutěže – florbalová liga a turnaj ve stolním fotbálku a šipkách.

(Martin Dytrych, Zdeňka Skřivánková)