Moodle – návody pro 2. stupeň

2. stupeň (6.-9. ročník)

Vážení rodiče,

z důvodu možného dalšího uzavření škol, a tudíž k přechodu na  distanční vzdělávání (vzdělávaní na dálku) se naše škola rozhodla využít školní vzdělávací platformu Moodle. Sjednotili jsme tedy veškeré výukové informace do jednoho systému.

Zde se dozvíte vše ohledně organizace školního roku a děti zde najdou domácí úkoly, zápisy, procvičování…, které jsou důležité pro samotnou výuku (zadání domácích úkolů již nehledejte na webu školy). Pokud žák zůstane doma (např. nemoc, karanténa…), všechny důležité věci k výuce najde zde. V každém ročníku je zavedena „třídní nástěnka“, kde najdete důležité informace od třídních učitelů, případně k předmětům, které nemají otevřený samostatný kurz (např. ČSP, TV, VKZ, VKO…). Pro ostatní předměty bude založen samostatný kurz (např. ČJ, Ma, Aj, Nj…), který bude spravovat vyučující daného předmětu.

Děti se postupně budou učit pracovat s tímto systémem ve škole. Každému žákovi byl založen účet, na který se pod svým jménem a heslem přihlašuje. Vše si ukážeme ve škole.

Vy (rodiče) můžete toto kontrolovat 2 způsoby:

  1. přihlášením přes webovou stránku:

https://moodle1.zsbcupice.cz (přihlásíte se k účtu vašeho dítěte)

  1. pomocí aplikace Moodle, kterou si stáhnete do svého telefonu (přihlášení je stejné jako z webové stránky).

Důležitá oznámení se odesílají také na mail, který je zadán v profilu každého účtu (mail dítěte nebo rodiče).

Je ovšem NUTNÉ, aby si každý svůj účet s informacemi pravidelně kontroloval!!! Žádáme tedy rodiče o důsledný dohled. Děkujeme.

Aktualizace: 18. 2. 2021 12:26