Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/19

JménoE-mail 
Mgr. Martin Zakouřilzakouril@zsbcupice.czředitel školy, zeměpis
Mgr. Martin Dytrychdytrych@zsbcupice.czstatutární zástupce, matematika
Mgr. Petra Báčovábacova@zsbcupice.czvýchovný poradce, volba povolání, český jazyk
Ing. Jaromír Beránekberanek@zsbcupice.czpřírodopis, informatika
Ing. Michaela Divišovádivisova@zsbcupice.cz1. stupeň
Mgr. Jana Hájkováhajkova@zsbcupice.cz1. stupeň
Mgr. Blanka Hozováhozova@zsbcupice.czpřírodopis, tělesná výchova
Šárka Jánošíkovájanosikova@zsbcupice.cz1. stupeň
Mgr. Romana Jirkovájirkova@zsbcupice.cz1. stupeň
Mgr. Renata Kafková, PhD.kafkova@zsbcupice.czněmecký jazyk, dějepis
Mgr. Šárka Kratochvílovákratochvilova@zsbcupice.cztělesná výchova
Mgr. Hana Machačovámachacova@zsbcupice.cz1. stupeň
Milan Matoušekmatousek@zsbcupice.cztělesná výchova, pracovní činnosti, výchova k občanství, výtvarná výchova
Mgr. Eva Mertlíkovámertlikova@zsbcupice.cz1. stupeň
PaedDr. Věra Nývltoványvltova@zsbcupice.czchemie, fyzika, výtvarná výchova, školní preventistka
Mgr. Blanka Pavláskovápavlaskova@zsbcupice.cz1. stupeň
Bc. Tereza Procházkováprochazkova@zsbcupice.czčeský jazyk, dějepis
Mgr. Veronika Prouzováprouzova.v@zsbcupice.cz1. stupeň
Ing. Jitka Pulkrábkovápulkrabkova@zsbcupice.czmatematika, chemie, pracovní činnosti, výtvarná výchova
Mgr. Radka Řehákovárehakova@zsbcupice.cz1. stupeň
Mgr. Alena Stejskalovástejskalova@zsbcupice.cztělesná výchova, zeměpis
Bc. Radka Štěpánskástepanska.r@zsbcupice.czanglický jazyk, asistent pedagoga
Mgr. Silvie Žďárskázdarska@zsbcupice.czanglický jazyk

Asistenti pedagoga

Milena Dostálová
Zuzana Janotkovájanotkova@zsbcupice.cz
Ivana Mesnerovámesnerova@zsbcupice.cz
Petra Nohejlová
Mgr. Eva Prouzováprouzova@zsbcupice.cz
Šárka Semerákovásemerakova@zsbcupice.cz
Bc. Marie Suková
Martina Šrollovásrollova@zsbcupice.cz
Bc. Radka Štěpánskástepanska.r@zsbcupice.cz
Veronika Turková

Školní psycholog

Mgr. Lenka Mikeskovápsycholog@zsbcupice.czškolní psycholog

Školní družina a klub zájmové činnosti

Eva Jansovájansova@zsbcupice.czvedoucí vychovatelka
Eva Jörkovájorkova@zsbcupice.czvychovatelka
Ivana Mesnerovámesnerova@zsbcupice.czvychovatelka, asistent pedagoga
Martina Šrollová srollova@zsbcupice.czvedoucí školního klubu, hospodářka školy
 

Aktualizace: 6. 9. 2018 15:36