Slavnostní vítání prvňáčků

 

Slavnostní vítání prvňáčků letos proběhlo v zahradě u loutkového divadla. Naše škola má díky sourozencům  Čapkovým blízko k pohádkám, tak nás napadlo uskutečnit tuto akci právě v tomto prostředí. A když nám k tomu ještě přeje počasí, co víc si přát.

Sešlo se zde přes třicet natěšených prvňáčků v doprovodu svých nejbližších, rodičů a prarodičů. Jako první mezi děti zavítal Kašpárek se svým vtipným vyprávěním, který k loutkovému divadlu neodmyslitelně patří.

Následovalo přivítání ředitele naší školy, pana Martina Zakouřila, k novým prvňáčkům promluvil také místostarosta města, pan Jiří Adam a ředitelka městské knihovny, paní Jana Šimková. Mezi hosty zasedly i paní učitelky z mateřských školek, právě jim jsme poděkovali za jejich čas a úsilí, které dětem doposud věnovaly. Slavnostní atmosféru zpestřilo hudební vystoupení dvou starších žákyň.

Na závěr jsme si děti rozdělily do dvou tříd, každý obdržel pamětní list, kornout plný sladkostí, na krk každý dostal medaili s logem třídy a rolničkou od Kašpárka a společně za pomoci žáků 9. tříd jsme se vydali do školy.

Každý prvňáček si ve třídě našel to svoje místečko, povídali jsme si o tom, co nás ve škole čeká, děti si prohlédly dárečky nachystané na lavicích, naučili jsme se ranní pozdrav a zadali si první domácí úkol.

Poté malé žáčky ve třídě vystřídali jejich rodiče, aby se dozvěděli vše důležité k chodu školy.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, kteří nám pomáhali a úpickým loutkářům za krásné a vtipné zpestření slavnostního dopoledne.

(Radka Řeháková a Hana Machačová)

Fotogalerie

Videoreportáž Televize JS