Prevence rizikového chování ve druhých ročnících

Od ledna 2019 se pravidelně setkávám s žáky 2. A a 2. B při realizaci preventivního programu Kočičí zahrada, který je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností v rámci prevence rizikového chování.

Již jsme s dětmi hovořili o tajemství, o štěstí a spokojenosti, o strachu, o smrti a ztrátě, o lžích a pomstě, o přátelství. Každá lekce je spojena s nějakou hrou – interaktivní aktivitou, aby byl program zajímavý a děti si informace spojily s zážitkem.

Do konce června nás čeká ještě šest lekcí.

(Lenka Mikesková)

Fotogalerie