Rozšíření nabídky školského poradenského zařízení

Se začátkem nového kalendářního roku dochází k rozšíření působnosti školní psycholožky Mgr. Lenky Mikeskové.

Pro žáky a rodiče bude k dispozici následně:

sudé týdny:

  • úterý  – 7:30-16:00
  • čtvrtek  – 7:30-17:00

liché týdny:

  • pondělí – 7:30-16:00
  • středa – 7:30-17:00
  • pátek – 7:30-14:00

Pro návštěvu školní psycholožky je vhodné se objednat dopředu (e-mail psycholog@zsbcupice.cz, případně na telefonním čísle 499 881 138). V akutním případě je samozřejmě možná návštěva i bez předchozího objednání (do 14.00).

A s čím rodičům může školní psycholog pomoci? Jedná se především o oblast individuálního výchovného a kariérového poradenství, případně řešení krizových situací v rodině, které zásadně ovlivňují výchovně vzdělávací proces dítěte. Náplní je také práce se žáky, třídními kolektivy i pedagogy.