Evropský projekt na ZŠ Bří Čapků

Od ledna 2013 je Základní škola Bratří Čapků řešitelem a příjemce podpory z Evropských sociálních fondů (ESF). Jedná se o projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Projekt má celkovou dobu trvání 26 měsíců. Celková výše dotace je více než 2,7 mil. Kč. Hlavní cíl projektu vychází z myšlenky, že samostatná práce a domácí příprava žáků základní školy tvoří nedílnou součást jejich vzdělávání. Podpora a dosažení tohoto cíle bude uskutečňována pomocí e-learningových kurzů.

V rámci těchto kurzů budou žáci plnit úkoly z předmětů český jazyk, matematika, anglický jazyk a člověk a jeho svět na obou stupních školy. Žákům bude umožněna domácí příprava a školní procvičování ve formě samostatné práce zábavnou, avšak dostatečně efektivní a intenzivní formou – pomocí e-learningových materiálů. Během samostatné práce a při domácí přípravě si tím žáci budou upevňovat a fixovat znalosti získané v primárním vyučování ve vyučovací hodině. Všechny e-learningové materiály budou volně přístupné a stažitelné na projektových stránkách školy.

V rámci projektu budou podpořeni i další žáci Královehradeckého kraje, kteří budou o projektu informováni v rámci propagace. Celkem bude vytvořeno 660 e-learningových materiálů, které vypracují přímo učitelé základní školy, kteří se daného projektu účastní. Dalším přínosem tohoto projektu tak bude i zvyšování ICT kompetencí učitelů a žáků. E-learningové materiály budou vytvářeny v autorském systému Hot Potatoes a správa nad nimi bude realizována v systému Moodle.

Projekt má pro školu i další význam, a tím je vybavení školy novou výpočetní technikou. V současné době je již nakoupeno 30 notebooků pro učitele a žáky a multifunkční zařízení. Dále v rámci projektu bude ve škole instalována bezdrátová internetová síť. Důležité je i to, že je pamatováno i na nákup stolů a židlí do jedné z učeben.

(Marie Hubálovská)

Propagační plakát
Propagační plakát (708 zobrazení)
Datum: 26. 3. 2013
Velikost: 56 KB – pdf

Videoreportáž Televize JS.