Štítek: knihovna

Pasování prvňáčků na čtenáře

Celý rok nás housenka Agáta provázela českým jazykem, abychom se naučili číst a psát. To se nám všem výborně podařilo, a proto jsme mohli navštívit městkou knihovnu, kde na nás čekal král z písmenkové země. Nejprve si...

4. A v knihovně na lekci o komiksu

V úterý 17. 5. navštívila 4. A městskou knihovnu. V tomto školním roce podruhé a tentokrát na téma komiks. Na začátku nás paní knihovnice seznámila se slovem komiks a jak vzniklo. Dále jsme se dozvěděli, jak se komiks píše a co v něm...

Do knihovny za Večerníčkem

Ve čtvrtek 21.dubna se vydali naši druháčci do knihovny za kamarádem Večerníčkem. Aby taky ne, vždyť jsme třída „U Večerníčka“. Paní knihovnice Jana Šimková si pro děti připravila krásné povídání o pohádkách, které nás každý...

Třeťáci v knihovně počtvrté

V úterý 5. dubna se třeťáci opět vydali do městské knihovny. Čekala na ně další knihovnická lekce. Minule jsme si povídali o pohádkách, tentokrát je paní knihovnice seznámila s knížkami, ve kterých je hlavním hrdinou nějaké zvířátko....

Knihovnická lekce pro páťáky – „Komiks“

V úterý 25. ledna se naši páťáci  v městské knihovně seznámili s  dalším literárním útvarem – komiksem. Během pečlivě připravené lekce se od paní knihovnice dozvěděli spoustu zajímavostí o tomto mezi dětmi oblíbeném, ale poněkud okrajovém žánru. A tak...

Páťáci se v knihovně seznámili s encyklopediemi

  V úterý 7. prosince čekala na páťáky další z knihovnických lekcí, věnovaná tentokrát naučné literatuře v podobě encyklopedií. Žáci se nejprve seznámili se způsobem, jakým jsou naučné knihy v knihovně řazeny, jak je rychle najít a orientovat...