Informace pro strávníky

Informace pro strávníky

Stravné na měsíc říjen 2019 se platí:

pátek 27. 9., pondělí 30. 9. –  od 8.30 do 11.30 hod.

 

Ceny stravného – říjen 2019:
1. kategorie (6 - 10 let)480,- Kč
2. kategorie (11 - 14 let)520,- Kč
3. kategorie (15 let a více)540,- Kč
veřejnost (cizí)1100,- Kč

Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.
Prodej obědů:

Obědy se platí v kanceláři školní jídelny na konci měsíce na měsíc další vždy v termínech, které jsou vyvěšeny v jídelně a u hlavním vchodu.

Cena obědů:
  • 1. kategorie (6–10 let)  – 24,– Kč
  • 2. kategorie (11–14 let) – 26,– Kč
  • 3. kategorie (15 let a více) – 27,– Kč
  • veřejnost  –  55,– Kč 
Časový výdej obědů:

žáci a zaměstnanci školy      11.35–12.00; 12.30–13.00;  13.25–13.50
ostatní strávníci                       11.15–11.35; 12.20–12.30;  13.00–13.25
výdej uzavřen                            12.00–12.20

Odhlašování obědů:
  • osobně u vedoucí školní jídelny nebo ve školní kuchyni do 14.00 hod. předcházejícího dne
  • v objednávkovém boxu – počítač v jídelně (2 dny předem)
  • telefonicky na čísle 499 781 336 (záznamník) na ten den do 6 hodin ráno – pouze pro neplánovanou nepřítomnost (nemoc)
Další informace: 

V rámci ekonomického využívání finanční normy je od 1. září 2009 odhlašování a přihlašování obědů možné pouze den předem.

V případě náhlého onemocnění dítěte si 1. den nemoci mohou rodiče vyzvednout neodhlášenou stravu do 13 hodin. Stravu na tento den je též možno odhlásit do 6 hodin ráno na záznamník (499 781 336). Na další dny musí být obědy odhlášeny nebo čerpání stravy bude započítáno v plné výši 55,– Kč.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

 

Aktualizace: 20. 9. 2019 15:24