Informace pro strávníky

Informace pro strávníky

Stravné na měsíc prosinec 2018 se platí:

čtvrtek 29.11.,  pátek 30.11.,  – od 7.30 do 11.30 hod.

 

Ceny stravného – prosinec 2018:
1. kategorie (6 - 10 let)345,- Kč
2. kategorie (11 - 14 let)375,- Kč
3. kategorie (15 let a více)390,- Kč
veřejnost (cizí)780,- Kč

Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.
Prodej obědů:

Obědy se platí v kanceláři školní jídelny na konci měsíce na měsíc další vždy v termínech, které jsou vyvěšeny v jídelně a u hlavním vchodu.

Cena obědů:
  • 1. kategorie (6 – 10 let)  – 23,- Kč
  • 2. kategorie (11 – 14 let) – 25,- Kč
  • 3. kategorie (15 let a více) – 26,- Kč
  • veřejnost  –  52 Kč 
Časový výdej obědů:

žáci a zaměstnanci školy      11.35 – 12.00; 12.30 – 13.00;  13.25 – 13.50
ostatní strávníci                       11.15 – 11.35; 12.20 – 12.30;  13.00 – 13.25
výdej uzavřen                            12.00 – 12.20

Odhlašování obědů:
  • osobně u vedoucí školní jídelny nebo ve školní kuchyni do 14.00 hod. předcházejícího dne
  • v objednávkovém boxu – počítač v jídelně (2 dny předem)
  • telefonicky na čísle 499 781 336 (záznamník) na ten den do 6 hodin ráno – pouze pro neplánovanou nepřítomnost (nemoc)
Další informace: 

V rámci ekonomického využívání finanční normy je od 1. září 2009 odhlašování a přihlašování obědů možné pouze den předem.

V případě náhlého onemocnění dítěte si 1. den nemoci mohou rodiče vyzvednout neodhlášenou stravu do 13 hodin. Stravu na tento den je též možno odhlásit do 6 hodin ráno na záznamník (499 781 336). Na další dny musí být obědy odhlášeny nebo čerpání stravy bude započítáno v plné výši 52,- Kč.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

 

Aktualizace: 21. 11. 2018 16:18