Pro rodiče prvňáků

Pro rodiče prvňáků

Seznam pomůcek pro 1. třídu najdete ZDE

 

Informace ohledně provozu školy

 • pro družinové děti je otevřen od 6.30 do 7.15 hod. boční vchod (směrem k divadlu),  pro ostatní děti se hlavní vchod otevírá v 7.30 hod.
 • vyučování začíná v 7.55 hod., končí v 11.35 hod., žáci mají být ve třídě nejméně 15 minut před začátkem výuky, aby se včas stačili připravit na vyučování
 • děti mají svršky ( a případně další věci) uložené v uzamykatelných šatních skříňkách; skříňky sdílejí po dvojicích – budou potřebovat kladku se 3 klíčky (jeden je u tř. učitelky pro případ zapomenutí)
 • od 8.00 do 11.15 hod. jsou uzamčeny šatny (klíč má třídní učitelka) i hlavní vchod do budovy. Vchod do školy je řešen pomocí čipů, které zakoupíte za 100 Kč u hospodářky pí Šrollové (více info na první třídní schůzce 3. září)
 • nepřítomnost dítěte nutno omluvit nejdéle do dvou dnů (např. telefonicky), po návratu dítěte do školy i písemně do žákovské knížky, do ŠD je třeba písemná omluvenka s datem
 • telefony: škola 499 881 138 (ústředna)
  499 884 875 (ředitelna, záznamník)
  školní jídelna 499 781 336
  e-mail školy: blahovkaupice@volny.cz
 • oběd stojí 23,- Kč, platí se vždy koncem předcházejícího měsíce
 • v případě nemoci dítěte lze oběd odhlásit do 6.00 hod. ráno na záznamník (499 781 336), případně je možné si první den nemoci dítěte oběd vyzvednout do 13 hod.
 • oběd za zvýhodněnou cenu je pouze v 1. den nemoci, na další dny je nutné obědy včas odhlásit. Dojde-li k neoprávněnému čerpání, bude vyžadována náhrada v plné výši.
 • pokud máte zájem o odběr obědů v době nemoci dítěte, činí cena oběda včetně režie 47,- Kč.

 

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

 • denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy
 • dbejte na to, aby v penále byly vždy dobře ořezané tužky a pastelky
 • denně kontrolujte notýsek (razítka za dobré chování, písmenka)
 • úkoly si každý den Vaše dítě označí zakroužkováním příslušné stránky v Živé abecedě a Písance, Vás prosím o podpis pod úkolem
 • každý pátek Vaše dítě přinese domů sešity, v nichž pracovalo; budete mít přehled o tom, jaké učivo právě probíráme a jak se mu je daří zvládat – opět prosím podpis
 • pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho nejdéle do dvou dnů omluvit (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech
 • pokud se dítě bude stravovat ve ŠJ, výběr jídel probíhá navolením prostřednictvím čipu na celý měsíc dopředu – za dítě to zpočátku provede vedoucí ŠJ na základě Vámi označeného jídelníčku – jídelníček + info školní jídelna
 • je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku)
 • v rámci dodržování pitného režimu dávejte dětem do PET lahví (ne do skla) dostatečné množství vhodného nápoje
 • veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte – vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku a na které je spolehnutí
 • v případě jakýkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro dítě

 

Aktualizace: 18. 7. 2018 21:46