Rubrika: Výuka

Druháci v knihovně pekli dort

Ve čtvrtek 4. listopadu se naši druháci vydali do místní knihovny, kde si pro ně připravila paní knihovnice Jana Šimková krásné povídání o sourozencích Čapkových. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého z jejich dětství a také se seznámily s knížkami, které...

Pomoc našim žákům

  Se začátkem školního roku jsme ještě zintenzivnili pomoc některý našim žákům. Jedná se především o žáky s výraznějšími poruchami učení a také o ty, kteří dohánějí učivo po „koronavirové pauze“, tedy po distanční výuce. Dohromady jde...

Pitva ve škole

  Štěstí vidět něco takového  měli žáci 8. B. Jejich paní učitelka, Ing. Michaela Divišová, jim předvedla v rámci hodiny přírodopisu pitvu kačera, kachny a bažanta. To se samozřejmě nevidí každý den, a tak jsem se s kamerou...

Za pověstmi do městské knihovny – 5. ročník

  V měsíci říjnu se naši páťáci opět vypravili do knihovny. Tentokrát objevovali záhady a taje českých pověstí. Paní knihovnice pro ně připravila krásné pověsti z míst blízkých i vzdálených, ve kterých se žáci mimo jiné seznámili s erbem města...