Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020-21

Zápis do 1. ročníku

školáci s učebnicemi
 

Zápis se týká dětí, které se narodily od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dětí s odloženou školní docházkou.

Vzhledem k mimořádným opatřením a rozhodnutí ministerstva školství proběhne zápis do 1. třídy na ZŠ Bří Čapků Úpice bez osobní přítomnosti dětí průběžně v období od 1. do 17. dubna 2020.

 

Co je k zápisu zapotřebí:

  1. Vyplnění Zápisového lístku.
  2. Vyplnění Žádosti o přijetí do 1. ročníku, případně Žádosti o odklad (budete-li ho pro své dítě požadovat).

 

Vyplněný formulář lze do školy dodat těmito způsoby:

  • Datovou schránkou na adresu „55ymjvu“
  • E-mailem na adresu zakouril@zsbcupice.cz   (podepsaný sken nebo vyplněný elektronický formulář bez podpisu)
  • Doporučenou poštou na adresu Základní škola Bratří Čapků Úpice, Komenského 151, 542 32 Úpice
  • Vhozením do schránky u hlavního vchodu školy (obálku označte slovem ZÁPIS)
  • Osobním  předáním, včetně případné pomoci při vyplnění formulářů (v sekretariátu školy v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 7.30 do 11.30, nebo v jiném čase po telefonické domluvě)

 

Jak získat potřebné formuláře :

Potřebné soubory PDF    si stáhněte do počítače, vyplňte a jedním z výše uvedených způsobů  dodejte do školy:

Formuláře je také možné osobně vyzvednout v sekretariátu školy v pracovních dnech  pondělí až čtvrtek od 7.30 do 11.30.

 

Další informace pro rodiče:

Při žádosti o odklad je třeba připojit zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC – speciálně psychologického centra) a od odborného lékaře nebo klinického psychologa nebo praktického lékaře pro děti a dorost (zprávy lze dodatečně dodat po ukončení mimořádných opatření).

Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Termín bude stanoven po ukončení mimořádných opatření.

Potřebné kontakty:

  • Dětský lékař: MUDr. Vlčková – tel. 499 846 075; MUDr. Šturmová – tel. 499 846 076
  • Pedagogicko-psychologická poradna v Trutnově (PPP): tel. 499 813 080, 605 448 327
  • Speciálně pedagogické centrum Trutnov (SPC): Lucie Pokorná – tel. 731 582 421

 

Dotazy k zápisu:

 

Rodičům budoucích prvňáčků nabízíme ke stažení:

 

 

Aktualizace: 3. 12. 2020 21:03