Soutěž ve sběru tetrapaků

Soutěž ve sběru tetrapaků

Druhé kolo soutěže ve sběru tetrapakových obalů bude probíhat v termínu od 9. prosince do 13. prosince 2019. Řádně vymyté a spočítané tetrapakové obaly můžete odevzdávat v tradičních sběrových dnech a časech. Nejlepší sběrači budou odměněni!

  • úterý 7.30 – 7.50 kabinet přírodopisu
  • středa 7.30 – 7.50 kolárna (z boku školy)
  • pátek 7.30 – 7.50 kabinet přírodopisu

Ve výjimečných případech lze tetrapaky odevzdat i v odpoledních hodinách, ale pouze po předchozí domluvě s  p. uč. Beránkem (tel. 499 881 138 – sekretariát školy, email: beranek@zsbcupice.cz).