8. A

8. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadal(-a)Termín
27.3.AjVyhodnocení dnešního testu z Moodle máte na svých mailechŽď
25.3.AjTEST Moodle "At the doctor´s"
Pokyny k vyplnění testu
Žďpátek 27.3. do 12.00
25.3.FyzikaJako první odeslal vyřešenou tajenku i s odpovědí na danou otázku Vojta P. Získává tak slíbenou jedničku. Nývltovádle zadaného termínu v FP4
24.3.MatematikaOpakování násobení jednočlenů (brali jsme jako násobení mocnin) - prostudujte, zapište do sešitu a příklady vyřešte:
Dynasobenivysvetleni
Tady si můžete příklady zkontrolovat:
Dynasobenikontrola
Nová látka - násobení dvojčlenu a trojčlenu. Prostudujte, zapište do sešitu a příklady vyřešte:
Dynasobenidvojclenu
Tady si můžete příklady zkontrolovat:
Dynasobenidvojclenukontrola
A na závěr - dnes poprvé - ověření vašich znalostí. Následující soubor si stáhněte a příklady vyřešte. Pozor, jsou tam příklady na sčítání, odčítání i násobení výrazů. Zpět mi tento soubor zašlete nejpozději v úterý 31.3. do 22.00!
Bližší info (např. kam soubor poslat) máte napsané přímo v souboru:
Dy8Aovereni1
Dotazy na Messengeru, na mail: Martin.Dytrych@seznam.cz nebo na telefon 605313631.
Dytrychúterý 31.3.
23.3.Zeměpis Z Wikipedie -zapsat kraj Zlínský, MoravskoslezskýStejskalovádo 30.4. (budou tak dokončeny všechny kraje ČR)
23.3.Nj1) Pečlivě, nejlépe barevně, si opravte všechna dosud zadaná cvičení. Chyby jsou naši pomocníci při učení, buďte opravdu pečliví, nedělejte vše najednou, nad svými chybičkami přemýšlejte. Správná řešení máte ve svých e-mailových schránkách. Pokud budete mít nějaký dotaz, napište mi.
2) Vypracujte do školního sešitu cvičení z učebnice. Datum a nadpis: +PUNKT 1, vždy pište i stranu a cvičení.
Na str. 43/ cv. 1 - poslech je v i-učebnici, ale teoreticky není potřeba. Do sešitu si přepište tabulku z části b) a doplňte údaje do tabulky. Pak o každé osobě napište vlastními slovy čtyři věty = část c).
Vypracujte ze str. 45/cv. 6 a) (napište jen slovo, které vydedukujete), můžete zkusit i pokus k 6b) a cv. 5, ale to není povinné.
3) Vypracujte úkoly z pracovního listu. Pracovní list si uložte i vy, pojmenujte ho PŘÍJMENÍ_JMÉNO_31.3._SCHULSACHEN a pošlete na můj e-mail.
4) Zopakujte si slovíčka z celé 3. lekce, opakujte i se www.skolasnadhledem.cz.
5) Odpočiňte si u hudby 🙂 Zkuste najít, co znamená slovíčko OHRWURM 🙂Kf_SCHULSACHEN_E3_8.r.
Kfdo úterý 31.3.
23.3.FyzikaNy-8FP4-a-8FP5Nývltovádo úterý 31.3.
23.3.ChemieNy 8CHP4 a 8CHP5Nývltovádo pondělí 30.3.
22.3.AjPokyny ke STUDY3STUDY3-8.r Žďprůběžně dle pokynů
22.3.Zápis do sešitu:
Datum a nadpis Metternichovský absolutismus a české národní obrození
1) Udělejte si zápis podle učebnice, kapitola Habsburská monarchie a česká společnost..., str. 56 až 59 (Počátky průmyslové revoluce už ne, už máme). Podle mapky na str. 57 si také vypište, které národy žily v habsburské monarchii.
2) Máte-li staženou i-čebnici, pracujte s ní, tato kapitola je tam zpracována mnohem lépe, jasněji a záživněji. Jedná se o 4. kapitolu, České země na počátku převratných změn, str. 41 až 45. Podívejte se na jednotlivé části i na cvičení v pracovním sešitě.
3) Prosím pracujte, příští týden bude následovat práce, ke které budete toto učivo potřebovat.
4) Velká pochvala všem, kteří zaslali práce o průmyslové revoluci.
Kfdo pondělí 30.3.
22.3.ŽďPrvní známky do klasifikace za vypracovaný Moodle (termín do 19.3.) Chválím všechny, kteří vypracovali: Jedničky (úspěšnost do 90%): Filip, Vojta, Bára, Kája, Nelča, Matěj, Verča Ž., - dvojka ( 89-70%): Adam, - trojka (69-50%): Sabča???, Štěpán. Zbytek nesplnili, takže bohužel pětky.Žď
22.3.ČjVětné členy v přístavkovém vztahu (uč. str. 91)
- zapsat poučku ze str. 92 + alespoň jeden příklad
-do domácího sešitu vypracuj 93/4
-stále si opakuj větné členy a druhy vět vedlejších
- v literatuře stále opakuj probrané literární pojmy
Stiborována po 30.3.
19.3.Sledujte prosím své e-mailové schránky, chodí vám do nich komentáře vašich prací. Děkuji všem, kteří pracují 🙂Kf
17.3.Nj1) Do školního sešitu:
Datum a jako nadpisy vždy číslo stránky a cvičení. Pište celé věty, zadání ne.
str. 40/cv. 11 a), b), c) - vždy alespoň čtyři věci z obrázku
str. 40/ cv. 12 - pište věty podle vzoru z rámečku vpravo
str. 40/13 - do "koše" doplňte člen ve správném tvaru.
str. 41/cv. 14, 15, 17 - věty podle vzoru, ke cv. 17 nepotřebujete nahrávku, doplňte věc podle obrázku.
str. 42/ cv. 19, 20a) - napište pouze slovo, které nepatří do řady
2) Úkoly v pracovním sešitě:
str. 40/ cv. 21
str. 41 a 42/ celý Wiederholungstest 3; pokud se vám nepodaří stáhnout i-učebnici, vynechte poslech
3) Úkoly si rozvrhněte, máte na ně týden, nedělejte vše úplně najednou.
4) Průběžně si opakujte všechna slovíčka, využívejte aplikaci a i-učebnici - pokud můžete.
5) Až uplyne doba na vypracování, pokusím se vložit správná řešení. PROSÍM, pracujte ale nejprve sami, pouhé opisování k naučení nestačí. Vím, že to není jednoduché, ale snažte se prosím.
Kfdo úterý 24.3.
17.3.AjMoodle - 8. ročník, Téma č. 9-At the doctor´s, cvičení 1-4Žďdo čt 19.3. do 22.00 hod.
17.3.AjPokyny k dalšímu procvičování zde: STUDY2
poslech zde: poslech
Žďdo 22.3. viz pokyny
17.3.matematikaProstudujte si novou látku a teorii zapište do sešitů:
Dyzavorkyvysvetleni1
Nyní si opište do sešitů tyto příklady (kdo máte tiskárnu, můžete si je vytisknout a vlepit do sešitu) a vyřešte je:
Dyzavorkypriklady
Tady si svá řešení můžete zkontrolovat:
Dyzavorkyprikladyreseni
Na závěr si vyřešte příklady na kopii "Sčítání a odčítání výrazů - List2". kterou jste už ode mě dostali, jedná se o tyto příklady:
Dylist2zadani
Tady si pracovní list můžete zkontrolovat:
Dylist2vysvetleni
Pokud budete potřebovat, kontaktujte mě na Messengeru, na mailu: Martin.Dytrych@seznam.cz a nebo na telefonu 605313631. Jsem kdykoliv ochoten pomoct.
A na závěr - vyhovuje toto zadání?
Dytrychúterý 24.3.
17.3.Fyzika Ny-8FP2-a-8FP3Nývltovádo pondělí 23.3.
16.3.FYZIKA FP1 OPRAVENODo sešitu zapište číslo hodiny FP1 a datum 13.3. nadpis ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ
1) Přečíst uč. str. 133
2)Nakreslete si obrázek Voltova článku, tj obr. 2.44
Použijte pravítko, tužku a pastelky.
3) Opište tento zápis.
První článek el. napětí _ 19. stol. - Voltův článek
Ve skleněné nádobě je elektrolyt (=roztok kyseliny sírové)
Do elektrolytu jsou ponořeny kovové desky = elektrody. Měděná elektroda tvoří kladný pól a zinková elektroda tvoří záporný pól Voltova článku.
Mezi deskami je elektrické napětí 1 V.

Nývltovádo úterý 17.3.
16.3.chemie CHP2 A CHP3NY-CHP2-a-CHP3Nývltovádo pondělí 23.3.
16.3.1) Znovu si projděte kapitoly o Průmyslové revoluci ve světě i u nás. Vyberte si jednoho vynálezce, vynález, významného podnikatele nebo reformátora.
2) Na vybrané téma (vynález/vynálezce...) vypracujte referát: Pracujte ve Wordu, vkládejte obrázky, pohrajte si s úpravem, písmem... Uveďte alespoň dva zdroje informací a napište vlastní názor, hodnocení - alespoň 8 vět souvislého textu.
Soubor pojmenujte PŘÍJMENÍ_JMÉNO_23.3._PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE (příjmení a jméno každý svoje). Soubor mi pošlete ze svého e-mailu na můj mail kafkova@zsbcupice.cz
Dodržte prosím všechny body.
Kfdo pondělí 23.3.
16.3.1) Zápis do sešitu:
Datum a nadpis: PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Zápis z naší papírové učebnice ze str. 59 a 60 (podkapitoly Počátky prům. revoluce..., Sociální důsledky...)
Plus zápis z i-učebnice, str. 56 až 57: První fázeprůmyslové revoluce v českých zemích
2) Oba texty , hlavně v i-učebnici si řádně, nejlépe několikrát pročtěte, v i-učebnici proklikejte všechny odkazy, zkuste si udělat cvičení, klidně opakovaně. Sama se opraví. I tím se učíte.
Kfdo pondělí 23.3.
16.3.Dě, NjPokud budete mít chuť, můžete procvičovat všechna zadaná (i jiná) témata i s alfbook. cz Přístupový kód je UCIMESEDOMA. Cvičení se hned sama opraví.
Na ČT DÉČKO vám jen chviličku zaberou epizody z animovaného seriálu Dějiny udatného českého národa, vrátíte do mladších let
K procvičování Nj se může hodit umimenemecky.cz Sami si volíte cvičení, kontrola je okamžitá, počet odpovědí na den je omezen.
Hezký je seriál Nicos Weg od dw.com, má i titulky, cvičení, vysvětlení gramatiky a spoustu dalších cvičení
Můžete zkusit i seriál Extra auf Deutsch, zde odkaz na 1. díl
Kfdobrovolné - tipy
16.3.Dě, NjDě: Určitě si stáhněte i-učebnici od nakladatelství Nová škola. Je zdarma a moc fajn. Využívejte všechny možnosti, jsou tam i úkoly a pracovní sešit, ihned proběhne kontrola. Bližší info zde
Nj: Používejte aplikaci WordTrainer Fraus, stále procvičujte všechna slovíčka, nová i starší. Stáhněte si i-učebnici Deutsch mit Max neu+interaktiv 1, info zde
Používejte cvičení k našemu PS, zadávejte kódy z PS
Cvičení procházejte i opakovaně, důležité je upevňovat dosavadní učivo a nezapomínat.
Kfdůležité!
pocelou dobu karantény
16.3.PřírodopisDoplň do sešitu (co je červeně - nepiš!) chybějící látku z těchto dvou témat: 1. Dýchání a 2. Rozvádění látek po těle. Na konci si projdi opakovací otázky na zkoušení. Podle uvedených stran si přečti látku z učebnice a doplň úkoly do pracovního sešitu.Beránek (v případě nutnosti: beranek@zsbcupice.cz) do pátku
27. 3. 2020
16.3.ČJNěkolikanásobné větné členy (str. 86)-do sešitu mluvnice zapsat poučky ze str. 87. Do dom. sešitu vypracovat na str. 90 cv.6a a na str. 91 cv.8.Stiborovádo po 23.3.
16.3.ZE - kraj Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, OlomouckýZ Wikipedie - zápis do sešitu-dle osnovy zeměpisného sešituStejskalovákaranténa
13.3.AjOnline procvičování k dané lekci:Unit 3Žď
12.3.NjPracovní sešit: str. 38/11, 13 (pozor: po ist je 1. pád!), 14. str. 39/cv. 15 (napište vždy alespoň 4 věci), 17, 18, 19, zkuste i cv. 16 (poslech). Využije i-učebnici Fraus, nyní je zdarma.
Do slovníčku přepsat slovíčka z PS str. 43, druhý sloupec (od die Tastatur do die App). Učte se a opakujte si slovíčka celé 3. lekce - využijte aplikaci WordTrainer Fraus.
Kfdo pondělí 16.3.
12.3.DějepisNa pracovním listě Průmyslová revoluce udělejte úkoly č. 3 (Buržoazie x dělnictvo), 4 (Utopičtí socialisté), 5 (Životopisy Rothschild x Marx). Využijte internet, hlavně wikipedii. Nakladatelství NOÁ ŠKOLA zpřístupnilo zdarma i-učebnice, využijte je prosím jako doplňkový materiál - zde využijete kapitolu 7. První fáze průmyslové revoluce.Kfdo pondělí 16.3.
12.3.matematikaDopočítejte si na dvou kopiích, které máte vložené v sešitech, zbylé příklady a pak si kopie nalepte do sešitu. Jedná se o:
vyrazy1
Své výsledky si můžete zkontrolovat na:
vyrazy1reseni
Dále vypracujte materiál "Sčítání a odčítání výrazů - pracovní list č.1" Jedná se o příklady, které jsme si vysvětlili a procvičili. Navíc máte dole výsledky.
Dytrychúterý 17.3.
12.3.AjZkontroluj si zapsaná slovíčka 3A,B,C.Na samostatnou stránku do sešitu "Exercise" vypracuj podobné vyprávění jako v Uč 36/2. Vypiš co snídáš, oběduješ... (ke každému alespoň 3 věci) + 5 vět na popis svého stravování. Inspiruj se v popisech na této stránce. Nadpis bude "My daily food" PS 28/1,2 + vyber si jeden popis a připrav do sešitu "Exercise" písemný překlad. VŠECHNA PÍSEMNÁ CVIČENÍ BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENA DATEM A ČÍSLEM STRANY+CVIČENÍ. DODRŽUJ ŘÁDNOU ÚPRAVU!!! Všechna tato cvičení v sešitě "Exercise" nadepište jako: STUDY1. Vše vypracované vyfoť (popř naskenuj) a pošli do pondělí 16. 3. do12:00 na: zdarska@zsbcupice.cz ke kontrole!!!!Příklad zápisuŽďpondělí 16.3.
11.03.chemieDo sešitu zápis:CHP1

zápis vlastnosti kyslíku, použití kyslíku. Zápis máte připravený ve vaší fb skupině.

Nývltovápondělí 16.3. kontrola po prázdninách
AjŘešení pro STUDY2:Study2-řešení 8.rŽď
ANGLIČTINA - ONLINE PROCVIČOVÁNÍ
Project online k učebnici Project (stačí kliknout na svou učebnici a vybrat lekci)
helpforenglish české stránky k procvičování
gramatika
dále doporučuji procvičovat na webových stránkách ZSBCUPICE.CZ - v sekci pro žáky - angličtina - vyber příslušný ročník+ téma, procvič si klidně i témata z nižších ročníků

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:46