6. B

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
28.3.Prakticky anglickyNa školním Moodle vypracujte v 6. ročníku téma č. 19 - Fruit. Všem přihlášení funguje!!! (pokud si nevíš rady napiš mi mail na: zdarska@zsbcupice.czŽďpátek 3.4. poslední přihlášení do 19:00
28.3.Jak žít ve společnostiProjekt na téma: Život v karanténě
Poprosím Vás o vytvoření projektu, který bude ve formátu A4 - čtvrtka, kde se zkusíte zamyslet nad životem v karanténě, který je teď dosti aktuální. Nemusí se nutně jednat o karanténu spojenou s onemocněním COVID-19, ale spíše se mi jedná o to, abyste promysleli a zpracovali, jaké to má důsledky pro Vás, kteří v karanténě jste, pro Vaše rodiny, případně pro Vaše město, kraj, stát. Fantazii se meze nekladou - můžete to pojmout jako kombinaci textu s obrázky, fotkami, ale i jako text samotný, případně komiks a další.
Divišováodevzdání po návratu do školy
25.3.MatematikaDokončíme osovou souměrnost.
Toto si prostudujte, přepište a přerýsujte do sešitu:
Dyos3soum1
I tuto stránku si prostudujte, přepište a přerýsujte do sešitu:
Dyos3soum2
Nyní začneme novou kapitolu.
Tuto stránku si prostudujte, přepište do sešitů a příklady vyřešte:
Dydel1052vysvazadani
Tady si můžete vyřešené příklady zkontrolovat:
Dydel1052reseni
Divišovádo úterý 31.3.
25.3.ČJ, AJ, Př, MPoprosím Vás všechny, abyste mi do pátečního rána zaslali jakýmkoli způsobem svůj email - přidám Vás do gmail classroom, kde budou připravené online cvičení, které budou někdy i známkované 🙂Divišovádo pátku 27.3.
23.3.ZeOceánie (str.28/1 - 7); Antarktida (str.29/1-4)Zk-oceanie

Zk-antarktida.
Řešení z minulého týdne:Zk-australie (Ř)
Zk-afrika-op.(Ř)
Zkpondělí 30.3. (dotazy: zakouril@zsbcupice.cz)
23.3.FyzikaNy 6FP4 a 6FP5
Ny 6FP4 a 6FP5-reseni
Nývltovádo úterý 31.3.
22.3.AngličtinaCountable and uncountable nouns - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména:
Poprosím otevřít soubor a přepsat do sešitu English.
Di_Aj_Countable_Uncountable_nouns
Zároveň poprosím o vypacovaní úkolu v učebnici na straně 45/4b do sešitu English.
V pracovním sešitě prosím vypracovat cvičení na straně 34/1, 2, 3
Divišovádo středy 25.5.
22.3.Český jazykPřídavná jména přivlastňovací:
učebnice strana 76 a 77 - prostudovat vzory přídavných jmen přivlastňovacích. Do školního sešitu zapsat oranžově vyznačené pole na straně 78.
Do školního sešitu vypracovat cvičení 4 a, b. a na straně 79/ 8 a,b
Pomoc při určení koncovky ovi/ovy Vám může být následující návod:
Di_CJ3
Divišovádo pondělí 30.3.
22. 3.Temná století Řecka (uč 64-65)
- přečíst a vytvořit do sešitu stručný zápis (držte se pouze silně vytištěných pojmů, neopisujte celé věty, čleňte do odstavců)
Stiborována po 30.3.
20.3.Český jazykProsím vypracovat cvičení do školního sešitu.
Di_CJ
Di_CJ_2
Pod cvičením máte i kontrolu pro sebe, ale poprosím primárně pracovat samostatně, nikoli opisovat z řešení.
Divišovádo pondělí 23.3.
18.3.AngličtinaProsím ze souboru opsat do Vocabulary nepravidelná slovesa a naučit se všechny tvary.
Pod slovesy máte ještě úkol k vypracování. 🙂
Di_Aj_Nepravidelná_slovesa
Divišovádo pondělí 23.3.
18.3. MatematikaProstudujte si řešení nového typu příkladu:
Dyos2vysvetleni1
Nyní si do sešitu přepište a narýsujte příklady a vyřešte je:
Dyos2priklady1zadani
Tady si svá řešení můžete zkontrolovat:
Dyos2priklady1reseni
Nyní si prostudujte další typ zadání:
Dyos2vysvetleni2
Do sešitu si přepište a přerýsujte zadání a příklady vyřešte:
Dyos2priklady2zadani
Tady si svá řešení můžete zkontrolovat:
Dyos2priklady2reseni
Pokud bdue kdokoli potřebovat, ozvěte se mi na soukromý email: michaela.divisova@gmail.com
Divišovádo pátku 27.3.
17.3.Evropa a myVypracuj (vytiskni) obě strany pracovního listu Státy středovýchodní Evropy a odevzdej po návratu do školy nebo pošli vyplněné pod svým jménem jako přílohu e-mailu.Beránek (v případě nutnosti: beranek@zsbcupice.cz)do středy 1.4.2020
(není to apríl!!)
16.3.ZeAustrálie - vykreslit mapu (str. 42 - 43)Zk (dotazy: zakouril@zsbcupice.cz)Po 23.3
16.3.ZeAfrika - opakování (str.26 - úkol 1), Austrálie (str.27 - úkoly 1 až 5)Zk-afrika-op.
Zk-australie
ZkPo 23.3.
16.3.PřírodopisNynějším tématem našeho zájmu jsou savci naší přírody. Poprosím Vás, abyste si vybrali jednoho živočicha, který je savcem, žije v naší republice a připravili na něj referát - formát A4, poprosím dodržet - může být fotka, případně obrázek, ale zcela jistě se tam musí objevit všechyn základní informace o tomto živočichovi - rodové a druhové jméno, řád, třída, potrava, rozmnožování, březost a další zajímavosti.Divišovábude odevzdáno po příchodu do školy
16.3.MatematikaPoprosím vypracovat zadané úkoly dle přiloženého souboru a poté si je zkontrolovat
os1
Zde máte řešení pro Vaši kontrolu:
os1reseni
Divišovádo pátku 20. 3.
16.3.Antické státy
1. Starověké Řecko uč. str. 62 přečíst +zápis: nadpisy (Poloha, Přírodní podmínky, Dějiny - přehled + zapsat tučně vytištěné pojmy.
2. Mykénská civilizace - uč. str.63 - přečíst a vypracovat zápis stejným způsobem jako Starověké Řecko
Stiborovápo 23. 3.
16.3.fyzika FP2 A FP3Zadání v přiloženém souboru opište a vyřešte.

Ný FP2
Proveďte kontrolu svého řešení dle souboru:
Ný FP2 řešení
Zadání v přiloženém souboru opište a vyřešte.
NÝ FP3
Kontrolu proveďte dle přiloženého souboru.
Ný FP3 řešení
Nývltovádo 23.3
16.3Český jazykProsím zadaná cvičení opsat do školního sešitu
Di_CJ
Divišovádo pondělí 23.3.
12.3.Český jazykPřídavná jména
do SŠ vypracovat cvičení na str. 73/5d
cvičení na str. 74/1 a 2a
Divišovádo 17.3 - kontrola při příchodu do školy
12.3. MatematikaOsová souměrnost
Poprosím narýsovat libovolný rovnoramenný trojúhelník, tvolit si osu o a k ní narýsovat osově souměrný trojúhelník
Narýsuj libovolný čtverec, zvol si libovolně osu o a narýsuj osově souměrný čtverec.
Pozn. trojúhelník i čtverec rýsuj dle přesných pravidel, nikoli "od ruky"!
Divišovádo 17.3. - kontrola při příchodu do školy

Aktualizace: 19. 9. 2016 12:17