6. A

6. A – domácí úkoly

DatumPředmětTémaZadalNa kdy
28.3.Prakticky anglickyNa školním Moodle vypracujte v 6. ročníku téma č. 19 - Fruit. Všem přihlášení funguje!!! (pokud si nevíš rady napiš mi mail na: zdarska@zsbcupice.czŽďpátek 3.4. poslední přihlášení do 19:00
28.3.Jak žít ve společnostiProjekt na téma: Život v karanténě
Poprosím Vás o vytvoření projektu, který bude ve formátu A4 - čtvrtka, kde se zkusíte zamyslet nad životem v karanténě, který je teď dosti aktuální. Nemusí se nutně jednat o karanténu spojenou s onemocněním COVID-19, ale spíše se mi jedná o to, abyste promysleli a zpracovali, jaké to má důsledky pro Vás, kteří v karanténě jste, pro Vaše rodiny, případně pro Vaše město, kraj, stát. Fantazii se meze nekladou - můžete to pojmout jako kombinaci textu s obrázky, fotkami, ale i jako text samotný, případně komiks a další.
Divišováodevzdání po návratu do školy
25.3.AjStále procvičujte a trénujte nepravidelná slovesa. Příští týden si uděláme testíček. Přikládám kopii se 3. skupinkou NS. Vyznač si na své čtvrtce fialovou barvou NS 3 6.r
PS 32/1,4 a 33/5 - práci v PS ofoť a pošli mi na mail
Žďneděle 29.3.
PS do neděle 29.3. do 12:00
24.3.matematikaDokončíme osovou souměrnost.
Toto si prostudujte, přepište a přerýsujte do sešitu:
Dyos3soum1
I tuto stránku si prostudujte, přepište a přerýsujte do sešitu:
Dyos3soum2
Nyní začneme novou kapitolu.
Tuto stránku si prostudujte, přepište do sešitů a příklady vyřešte:
Dydel1052vysvazadani
Tady si můžete vyřešené příklady zkontrolovat:
Dydel1052reseni
Případné dotazy na Messengeru, mailu: Martin.Dytrych@seznam.cz nebo na čísle 605313631.
Dytrychúterý 31.3.
23.3.ZeOceánie (str.28/1 - 7); Antarktida (str.29/1-4)Zk-oceanie

Zk-antarktida.
Řešení z minulého týdne:Zk-australie (Ř)

Zk-afrika-op.(Ř)
Zkpondělí 30.3. (dotazy: zakouril@zsbcupice,cz)
23.3.FyzikaNy 6FP4 a 6FP5

Ny 6FP4 a 6FP5-reseni
Nývltovádo pondělí 30.3.
22.3.Temná století Řecka (uč 64-65)
- přečíst a vytvořit do sešitu stručný zápis (držte se pouze silně vytištěných pojmů, neopisujte celé věty, čleňte do odstavců)
Stiborována po 30.3.
22.3.ČjPřídavná jména přivlastňovací (opakování pravopisu)
-Uč. 76-77
-do domácího sešitu vypracovat ze str. 78 cv. 4b a ze str. 79 cv. 8b
Literatura-stále opakovat a procvičovat literární pojmy.
Stiborována po 30.3.
17.3.matematikaProstudujte si řešení nového typu příkladu:
Dyos2vysvetleni1
Nyní si do sešitu přepište a narýsujte příklady a vyřešte je:
Dyos2priklady1zadani
Tady si svá řešení můžete zkontrolovat:
Dyos2priklady1reseni
Nyní si prostudujte další typ zadání:
Dyos2vysvetleni2
Do sešitu si přepište a přerýsujte zadání a příklady vyřešte:
Dyos2priklady2zadani
Tady si svá řešení můžete zkontrolovat:
Dyos2priklady2reseni
Vyhovuje takto zadání?
Pokud budete potřebovat s něčím pomoct, pište mi na Messengeru, na mail: Martin.Dytrych@seznam.cz nebo volejte na 605313631. Rád pomůžu.
Dytrychdo úterý 24.3.
17.3.AjPráce viz přiložená kopie STUDY2
odkaz na poslechový soubor:poslech 6r
Všechnu práci za tento týden vyfoť a odešli na: zdarska @zsbcupice.cz. Dodržujte termíny!!! Stále opakujte a procvičujte nepravidelná slovesa (viz tabulka s přehledem).
Žďna mail do neděle 22.3. do 12:00
17.3.Evropa a myVypracuj (vytiskni) obě strany pracovního listu Státy středovýchodní Evropy a odevzdej po návratu do školy nebo pošli vyplněné pod svým jménem jako přílohu e-mailu.Beránek (v případě nutnosti: beranek@zsbcupice.cz)do středy 1.4.2020
(není to apríl!!)
16.3.PřírodopisDoplň do sešitu (co je červeně - nepiš!) chybějící látku z těchto tří témat: 1. Savci v lese - letouni a 2. Savci v lese - hlodavci i 3. Vztahy živočichů a rostlin v lese. Na konci si projdi opakovací otázky na zkoušení. Podle uvedených stran si přečti látku z učebnice a doplň úkoly do pracovního sešitu. Beránek (v případě nutnosti: beranek@zsbcupice.cz)@na středu 25.3.2020
16.3.ZkAustrálie - vykreslit mapu (str. 42 - 43)Zk (dotazy: zakouril@zsbcupice.cz)Po 23.3.
16.3.Antické státy
1. Starověké Řecko uč. str. 62 přečíst +zápis: nadpisy (Poloha, Přírodní podmínky, Dějiny - přehled + zapsat tučně vytištěné pojmy.
2. Mykénská civilizace - uč. str.63 - přečíst a vypracovat zápis stejným způsobem jako Starověké Řecko
Stiborována po 23.3.
16.3.ČjPřídavná jména. Do dom. sešitu vypracovat z uč. str.73 cv.5d a str. 75 cv.4c.Stiborována po 23. 3.
16.3.fyzika FP2 A FP3Zadání v přiloženém souboru opište a vyřešte.
Ný FP2
Kontrolu řešení proveďte dle přiloženého souboru.
Ný FP2 řešení
Zadání v přiloženém souboru opište a vyřešte.
NÝ FP3
Kontrolu řešení proveďte dle přiloženého souboru.Ný FP3 řešení
Nývltovádo 23.3
16.3ZkAfrika - opakování (str.26 - úkol 1), Austrálie (str.27 - úkoly 1 až 5)Zk-afrika-op.
Zk-australie
ZkPo 23.3
13.3.AjOdkaz na online procvičování Minulého času: Minulý čas prostý exercise 1-5Žď
12.3.matematikaOsová souměrnost - procvičování příkladů, které jsme již probírali. Zadaní všech čtyřech příkladů opište do sešitu, přerýsujte příklady a vyřešte je. Vše je v přiloženém souboru.
os1
Kontrolu správnosti máte v souboru:
os1reseni
Dytrychdo úterý 17.3.
12.3.fyzika1) připomínám dokončení obrázku laboratorních vah i s popisem z minulé hodiny
2)přečíst str. 83, 84,85
Do sešitu napiš číslo hodiny FP 1 a datum 12.3.
Do sešitu opsat žlutý rámeček str. 84
3) do sešitu opsat tučně vytištěnou větu str. 85
4)Opiš do sešitu
Jaká je hmotnost brýlí, jestliže David použil tato závaží:
50g, 20g, 10g, 5g, 1g, 50cg, 200mg a 100mg ???
ŘEŠENÍ:
hmotnost brýlí:
m = 50g + 20g +10g +5g + 1 g + 50 cg +200mg +100 mg
Hmotnost závaží vyjádříme ve stejných jednotkách a sečteme.
m = 50g + 20g +10g +5g +1 g + 0,5g + 0,2 g + 0,1 g
m = 86,8 g
Hmotnost brýlí je 86,8 gramu.
Nývltovádo 16.3. - kontrola po prázdninách
12. 3.AjStále procvičuj nepravidelná slovesa1,2. Uč. 37/5a - písemně vypracuj do sešitu "Exercise"(celé věty) + vytvoř z daných vět zápory. PS 30/2
VŠECHNA PÍSEMNÁ CVIČENÍ V SEŠITECH BUDOU NAPSÁNA S PŘÍSLUŠNÝM DATEM A ČÍSLEM STRANY+CVIČENÍ!!!!
Žďpondělí 16.3.

Aktualizace: 24. 4. 2016 22:45