Český jazyk

  Český jazyk – procvičování pro jednotlivé ročníky:

Ke stažení:

1. ročník

 NázevPoznámky
Slova a jednoduché věty - S M L P T9 cvičení
1.Slova s písmeny S M L P Ts11 cvičení
2.Písmeno M, slabiky a slova9 cvičení
3.Písmeno Z10 cvičení
4.Písmeno H10 cvičení
5.Dvojhlásky AU, OU12 cvičení
6.Písmeno Č11 cvičení
7.Písmeno B12 cvičení
8.Písmeno Ž10 cvičení
9.Písmeno Ř10 cvičení
10.Písmeno G11 cvičení
11.Písmeno F10 cvičení
12.Slabiky di, ti, ni12 cvičení
13.Slabiky dě, tě, ně12 cvičení
14.Slabiky bě, pě, vě, mě12 cvičení

Nahoru

1. ročník – čtení s porozuměním

 NázevPoznámky
1.Je to pravda?začátečníci, 15 kvízů
2.Páteční nákupzačátečníci (písmeno Š), 6 otázek k textu
3.Kočka Mindazačátečníci (písmeno Č), 6 otázek k textu
4.Náš Mirečekzačátečníci (písmeno Č), 7 otázek k textu
5.Naše Mickazačátečníci (písmeno Č), 6 otázek k textu
6.Veselá kapelazačátečníci (písmeno B), 6 otázek k textu
7.Výlet 1začátečníci (písmeno Ř), 8 otázek k textu
8.Výlet 2začátečníci (bě, pě, vě, mě), 6 otázek k textu
9.Sobota u babičky6 otázek k textu
10.O jelenovi7 otázek k textu
11.Požár7 otázek k textu
12.O chatě v Chuchli8 otázek k textu
13.Co si povídaly stopy6 otázek k textu
14.My a auto6 otázek k textu
15.Nešika6 otázek k textu

Nahoru

2. ročník

 NázevPoznámky
1.Písmeno u, ú, ů10 cvičení
2.Druhy vět10 cvičení
3.Vlastní jména osob, zvířat10 cvičení
4.Hádanky3 cvičení
5.Pořadí vět10 cvičení
6.Abeceda10 cvičení
7.Pořadí slov ve větě10 cvičení
8.Slova protikladná a synonyma10 cvičení
9.Samohlásky10 cvičení
10.Slabiky hy, chy, ky, ry10 cvičení
11.Slabiky dy, ty, ny10 cvičení
12.Slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji10 cvičení
13.Slabiky di, ti, ni10 cvičení
14.Slabiky di, ti, ni a dy, ty, ny10 cvičení
15.Slabiky di, ti, ni a dy, ty, ny 210 cvičení
16.Procvičování měkkých a tvrdých slabik10 cvičení
17.Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě13 cvičení
18.Podstatná jména12 cvičení
19.Slovesa10 cvičení
20.Rčení10 cvičení
21.Slovo, slabika10 cvičení
22.Párové souhlásky P x B, D x T, Ď x Ť10 cvičení
23.Párové souhlásky H x CH, V x F, Z x S, Ž x Š12 cvičení
24.Předložky10 cvičení
25.Věta jednoduchá a souvětí10 cvičení
26.Slova významem nadřazená a podřazená10 cvičení
27.Slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná10 cvičení

Nahoru

2. ročník – čtení s porozuměním

 NázevPoznámky
1.Děti z Bullerbynučtecí tabulka a 2 texty s otázkami
2.Dušičkyčtecí tabulka a 4 další cvičení
3.Martinčtecí tabulka a 4 další cvičení
4.Drahokamyčtecí tabulka a 4 další cvičení
5.Senčtecí tabulka a 4 další cvičení
6.Domeček ze sněhučtecí tabulka a 4 další cvičení
7.Jahodový knedlíkčtecí tabulka a 4 další cvičení
8.V kuchyničtecí tabulka a 4 další cvičení
9.Princeznapokusná stránka, 4 úkoly

Nahoru

3. ročník

 NázevPoznámky
1.Vyjmenovaná slova po B10 cvičení
2.Vyjmenovaná slova po L10 cvičení
3.Vyjmenovaná slova po M10 cvičení
4.Vyjmenovaná slova po P10 cvičení
5.Vyjmenovaná slova po S10 cvičení
6.Vyjmenovaná slova po V10 cvičení
7.Vyjmenovaná slova po Z10 cvičení
8.Vyjmenovaná slova - procvičování10 cvičení
9.Podstatná jména - číslo10 cvičení
10.Podstatná jména - pád10 cvičení
11.Podstatná jména - rod10 cvičení
12.Slovesa - čas, infinitiv10 cvičení
13.Slovní druhy10 cvičení
14.Slovesa - osoba a číslo10 cvičení
15.Slovesa - procvičování10 cvičení

Nahoru

4. ročník

 NázevPoznámky
1.Vyjmenovaná slova po B10 cvičení
2.Vyjmenovaná slova po L10 cvičení
3.Vyjmenovaná slova po M10 cvičení
4.Vyjmenovaná slova po P10 cvičení
5.Vyjmenovaná slova po S10 cvičení
6.Vyjmenovaná slova po V10 cvičení
7.Vyjmenovaná slova po Z10 cvičení
8.Vyjmenovaná slova - souhrnná cvičení10 cvičení
9.Slovesa - osoba, číslo, čas10 cvičení
10.Slovesa - určitý tvar x infinitiv10 cvičení
11.Slovesa - způsob10 cvičení
12.Stavba věty - jednoduchá x souvětí, základní skladební dvojice10 cvičení
13.Rčení a přísloví10 cvičení
14.Próza - pojmy, práce s textem, pohádka10 cvičení
15.Poezie - pojmy, práce s básní10 cvičení
16.Slovní druhy10 cvičení
17.Nauka o slově - význam, synonyma, antonyma10 cvičení
18.Stavba slova, předložka X předpona10 cvičení
19.Určování vzorů podstatných jmen - souhrnná cvičení10 cvičení
20.Určování rodu podstatných jmen10 cvičení
21.Rod mužský životný - koncovky, vzory10 cvičení
22.Rod mužský neživotný - koncovky, vzory10 cvičení
23.Rod ženský - koncovky, vzory10 cvičení
24.Rod střední - koncsovky, vzory10 cvičení
25.Podstatná jména - procvičování - pády, vzory10 cvičení
Slovesa - osoba, číslo, časdoplňovací cvičení
Přirovnání7 cvičení
Slovesa - křížovkapřeveď infinitiv do určitého tvaru

Nahoru

Ke stažení:

Přehledné tabulky vyjmenovaných slov, jejich významů, příbuzných slov a příkladů užití ve větách. Převzato z webu pravopisně.cz
Formát – PDF.

Nahoru

Aktualizace: 3. 12. 2019 19:56