Výukové materiály - 1. stupeň ZŠ

Zpět na ZŠ Bří Čapků

1. ročník

 
Čtení s porozuměním Člověk a jeho svět Čtení Matematika
Je to pravda? - začátečníci Znáš jarní květiny? kvíz, křížovka, spojovačka Písmeno Ř -10 cvičení  Čísla 1 - 10 - 10 cvičení
Kočka Minda začátečníci Jaro - 10 cvičení Písmeno Z - 10 cvičení Slovní úlohy - počítáme do 10 - 10 úloh
Nešika Domácí zvířata a jejich mláďata - 12 cvičení Písmeno H - 10 cvičení Porovnávání čísel do 10 - 10 cvičení
Sobota u babičky Léto - 11 cvičení Písmeno G - 11 cvičení Sčítání a odčítání do 10 - 10 cvičení
O jelenovi Zahrada - 11 cvičení Písmeno Ž - 10 cvičení Čísla 10 až 20 - 10 cvičení
Požár Orientace v čase - 11 cvičení Písmeno F - 10 cvičení Sčítání a odčítání do 20 - 10 cvičení
O chatě v Chuchli Roční období, dny v týdnu - 10 cvičení Písmeno CH - 12 cvičení Slovní úlohy - do 20 bez přechodu - 10 cvičení
Co si povídaly stopy Vánoce a Velikonoce - 10 cvičení Dvojhlásky AU, OU - 12 cvičení Porovnávání čísel do 20 - 10 cvičení
My a auto Dům, byt, zařízení - 10 cvičení Písmeno Č - 11 cvičení Logické řady - 10 cvičení
Veselá kapela začát. Jsem školák -10 cvičení Slabiky di, ti, ni - 12 cvičení Geometrie - 10 cvičení
Páteční nákup  začát. Zima - 10 cvičení Slabiky dě, tě, ně - 12 cvičení
Náš Mireček   začát. Naše tělo, jeho části - 10 cvičení Slabiky bě, pě, vě, mě - 12 cvičení
Naše Micka - začát. Podzim - 10 cvičení Písmeno B - 12 cvičení 
Výlet1, Výlet2 - začát. Zdraví, nemoc, úraz - 10 cvičení  Písmeno M - 9 cvičení
V sadu, ovocné stromy - 10 cvičení Písmena M L S P T - 11 cvičení Matemat. trenér (anglicky) - sčít.í, odčít., násobilka
Rodina - 10 cvičení

2. ročník

     
Český jazyk Člověk a jeho svět Čtení Matematika
Písmeno u, ú, ů - 10 cvičení Ovoce a zelenina - 11 cvičení, obrázky Děti z Bullerbynu Přechod do 20 - do čísla 11 - 10 cvičení
Druhy vět -10 cvičení Jsem školák - 10 cvičení Dušičky Přechod do 20 - do čísla 12 - 10 cvičení
Vlast. jména osob, zvířat - 10 cvičení Dopravní výchova - 10 cvičení Martin Přechod do 20 - do čísla 13 - 10 cvičení
Hádanky Smysly - 10 cvičení Drahokamy Přechod do 20 - do čísla 14 - 10 cvičení
Pořadí vět - 10 cvičení Naše tělo - 11 cvičení Sen Přechod do 20 - do čísla 15 - 10 cvičení
Abeceda - 10 cvičení Naše tělo 2 Domeček ze sněhu Přechod do 20 - do čísla 16 - 10 cvičení
Pořadí slov ve větě - 10 cvičení Nemoc, úraz - 10 cvičení Jahodový knedlík Přechod do 20 - do čísla 17 a 18 - 10 cvičení
Slova protikladná a synonyma - 10 cvičení Potraviny, výživa - 10 cvičení V kuchyni Procvičování do 20 s přechodem přes 10 - 10 cvičení
Samohlásky - 10 cvičení Rok, kalendář - 10 cvičení Princezna-pokusné cvičení Řazení číselné řady do 100 - 10 cvičení
Slabiky hy, chy ky, ry - 10 cvičení Hospodářská zvířata a jejich mláďata - 10 cvičení   Sčítání a odčítání desítek - 10 cvičení
Slabiky dy, ty, ny - 10 cvičení Hospodářská zvířata a jejich mláďata - 11 cvičení   Sčítání a odčítání 83+5,88-5 - 10 cvičení
Slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji - 10 cvičení Domácí mazlíčci - 10 cvičení   Sčítání a odčítání 32+20,52-20 - 10 cvičení
Slabiky di, ti, ni - 10 cvičení Jarní rostliny - 10 cvičení   Sčítání a odčítání 65+ 7, 72-7 - 11 cvičení
Rozlišování di,ti,ni a dy, ty, ny - 10 cvičení Podzim, ptáci a zvířata - 10 cvičení   Slovní úlohy do 100 - 10 cvičení
Rozlišování di,ti,ni a dy, ty, ny 2 - 10 cvičení Ovocné stromy a jejich plody - 10 cvičení   Procvičování počítání v oboru do 100 - 10 cvičení
Procvičování měkkých a tvrdých slabik - 10 cv. Zemědělské plodiny, plevely, škůdci - 10 cvičení    
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - 13 cvičení Povolání - 10 cvičení    
Podstatná jména - 12 cvičení Zvířata a ptáci v zimě - 10 cvičení    
Slovesa - 10 cvičení Jaro, Velikonoce - 10 cvičení    
Slovo, slabika - 10 cvičení Zima, Vánoce - 10 cvičení    
Párové souhlásky 1 - 10 cvičení      
Párové souhlásky 2 - 12 cvičení      
Předložky - 10 cvičení      
Věta jednoduchá a souvětí - 10 cvičení      
Slova významem podřazená a nadřazená - 10 cvičení      
Slova cit. zabarvená, spisovná a nespisovná - 10 cvičení      
Rčení - části lidského těla - 10 cvičení      

 

3. ročník

     
Anglický jazyk - Chit chat Člověk a jeho svět Český jazyk Matematika
1. Colours - 10 cvičení Úpice a okolí - 10 cvičení Vyjmenovaná slova po B - 10 cvičení  
2. Numbers 1 - 12 - 10 cvičení Světové strany - 10 cvičení Vyjmenovaná slova po L - 10 cvičení  
3. Numbers 13 - 20 - 10 cvičení Mapa, plánek - 10 cvičení    
4. School things (Unit 1) - 10 cvičení Minulost našeho regionu - 10 cvičení    
5. Instructions, greetings - 10 cvičení Orientace v čase - 10 cvičení    
6. Furniture (Unit 2) - 10 cvičení Pomoc v nebezpečí - 10 cvičení    
7. Pets (Unit3) - 10 cvičení  Rostliny okrasné, léčivé, jedovaté - 11 cvičení    
8. Is it a... - questions - 10 cvičení  Ovoce a zelenina - 10 cvičení    
9. Feelings (Unit 4) - 10 cvičení  Hospodářské plodiny - 10 cvičení    
10. Face (Unit 5) - 10 cvičení  Hospodářská zvířata a mláďata - 10 cvičení    
11. Have got - 10 cvičení      
12. Family (Unit 6) - 10 cvičení      
13. Body (Unit 7) - 10 cvičení      
14. Days and months - 10 cvičení      
15. Clothes (Unit 8)- 15 cvičení      
16. Food (Unit 9) - 13 cvičení      
17. Do you like...? (Unit 9) - 12 cvičení      
18. Safari animals (Unit 10) - 13 cvičení      
19. My favourite things (Unit 11) - 10 cvičení      
20. There is / There are - 10 cvičení       

 

4. ročník

 
Angličtina Člověk a jeho svět Český jazyk Matematika
Days in a week - 10 cvičení Jednotky délky Přirovnání- 7 cvičení Geometrie - obvod obdél., čtverce, poloha přímek
Activity - 10 cvičení Měření - křížovka Slovesa, křížovka
School - 12 cvičení Měření - kvíz Vyjmenovaná slova po B
Music - 10 cvičení Převody jednotek délky Vyjmenovaná slova po L
Sport - 12 cvičení V jakých jednotkách...kvíz Vyjmenovaná slova po M
Can - 10 cvičení Rostliny- křížovka,spojovačka, test Vyjmenovaná slova po P
Rooms in the house - 10 cvičení Jednotky délky, převody - 10 cvičení Vyjmenovaná slova po S
Things in the house - 12 cvičení   Vyjmenovaná slova po V  
Prepositions - 10 cvičení   Vyjmenovaná slova po Z  
Be healthy - 10 cvičení   Slovesa - osoba, číslo, čas  
Be healthy - fráze - 10 cvičení   Slovesa - určitý tvar x infinitiv  
My town - 11 cvičení Slovesa - způsob
Giving directions - 10 cvičení Stavba věty 
Holiday - 10 cvičení Rčení a přísloví
Numbers 21-100 - 10 cvičení Próza
Weather - 10 cvičení Poezie
TV programmes - 10 cvičení Určování rodu podst. jmen - 10 cvičení
Time - 10 cvičení Rod mužský živ. - 10 cvičení
Animals - 10 cvičení Rod mužský neživ. - 10 cvičení
Present Simple - 10 cvičení Rod ženský - 10 cvičení
Rod střední - 10 cvičení
Podstatná jména - procvičování - 10 cvičení
Určování vzoru podst. jmen - 10 cvičení
Stavba slova, předložka X předpona - 10 cvičení
Nauka o slově - 10 cvičení
Slovní druhy - 10 cvičení

 

5. ročník

 
Angličtina      
Body - 10 cvičení      
Present simple - 10 cvičení      
School - 10 cvičení      
Time - 10 cvičení      
Hobbies - 10 cvičení      
Present simple 2 - 10 cvičení      
       
 
 

 

6. ročník

 
Angličtina The BAT - 10 cvičení    
Pravidelná slovesa - 10 cvičení Body - 10 cvičení    
Nepravidelná slovesa 1 - 10 cvičení Present Simple - 10 cvičení    
Nepravidelná slovesa 2 -  10 cvičení Plurals - 10 cvičení    
Was - were - 20 cvičení Pronouns - Zájmena - 10 cvičení    
Food - 11 cvičení Nepravidelná slovesa 3 - 10 cvičení    
Počitatelná a nepočitat. podst. jména - 10 cv. Animals - 10 cvičení    
Fruits - 10 cvičení Past Simple Affirmative - 10 cvičení    
Present continuous - 10 cvičení Vegetables - 10 cvičení  
Řadové číslovky - datum - 10 cvičení PastSimple - 10 cvičení  
Adjectives - 10 cvičení

 

7. ročník

 
Angličtina      
House - 10 cvičení      
Articles Directions - 10 cvičení      
Feelings - 10 cvičení      
Frázová slovesa - 10 cvičení      
Future - 10 cvičení      
In the town - 10 cvičení      
Large numbers - 10 cvičení      
Past Continue - 10 cvičení      
       

 

8. ročník

 
Angličtina Jobs - 10 cvičení    
Can, must - 20 cvičení Health Unhealth Food - 10 cvičení    
Clothes - 20 cvičení  Weather - 10 cvičení    
Body-  10 cvičení Adjectives - 10 cvičení    
Čas minulý a předpřítomný - 10 cvičení Around the world - 10 cvičení    
Nepravidelná slovesa 1 - 10 cvičení At the doctor's - 10 cvičení    
Present Perfect - 10 cvičení Conditionals - 10 cvičení    
Inventions - Vynálezy - 10 cvičení Film - 10 cvičení    
Nepravidelná slovesa 2 - 10 cvičení In the park - 10 cvičení  
Past Simple, Past Continuous - 10 cvičení Passive - 10 cvičení  

 

9. ročník

 
Angličtina      
Questions - 17 cvičení  Sports - 10 cvičení    
Nouns, Adjectives - 10 cvičení  Adjectives - describing - 10 cvičení    
Problems - 10 cvičení  Statives - 10 cvičení    
Question, question tag - 17 cvičení      
Relative clauses, present - 10 cvičení      
Appliances - 10 cvičení      
Present simple and continuous - 10 cvičení      
Entertainment - 10 cvičení  
Feelings - 10 cvičení