Příklady na sčítání a odčítání do 10

  
Doplň chybějící čísla.
2 + 4 = 4 + 4 = 9 - 4 = 1 + 5 = 6 + 3 =
8 - 4 = 3 + 2 = 1 + 7 = 8 - 6 = 7 - 2 =
7 - 4 = 5 + 5 = 5 - 2 = 5 + 2 = 10 - 3 =
7 + 2 = 6 + 1 = 10 - 6 = 2 + 6 = 9 - 7 =
1 + 5 = 8 - 1 = 3 + 6 = 7 - 1 = 4 + 6 =
10 - 2 = 7 + 3 = 8 + 2 = 10 - 4 = 10 - 5 =