Číselné řetězce

Počítej číselné řetězce.
eight.png+ 2 - 4- 3 + 2- 2three.png
five.png- 3+ 6- 5- 3+ 1one.png
three.png- 2+ 8- 6+ 4- 5two.png
seven.png- 3+ 6- 7+ 5- 2six.png
two.png+ 5- 6+ 8- 6+ 1four.png