Tělesa - řazení

Klikáním seřaď geometrické útvary v tomto pořadí:
koule, kvádr, krychle, kvádr, krychle, válec, koule, válec