Výlet 2

Čtení s porozuměním

Pozorně si přečti text a odpověz správně na otázky.
V deset hodin konečně jedeme.
Svítí sluníčko, ptáci zpívají.
Jedeme autobusem.
Potom putujeme lesem.
Pomalu vylézáme na vysoký kopec.
Tam je náš cíl. Je to hora Říp.hora-rip.jpg
Z hory pozorujeme okolí.
Dole teče široká řeka.
Vidíme také města a vesnice.
Je to vydařený výlet.