Veselá kapela

Čtení s porozuměním

Pozorně si přečti text a odpověz správně na otázky.
Ivan má malý bubínek.
Terezka má veliký buben.
Ivan volá na Terezu:
"Budeme mít kapelu. To bude zábava!"
Tereza bije na buben:drum.gif
"Bum, bum, bum!"
Ivánek také bubnuje.
Oba do toho zpívají.
Náš pes k tomu vyje.
To je naše veselá kapela.
Ale tátovi se to nelíbí.
Povídá:
"Dám si do uší vatu."