Požár

Čtení s porozuměním

Pozorně si přečti text a odpověz správně na otázky.
Helu a Hanku napadlo zatopit v kamnech.fireplace.gif
Hanka dala do kamen papír
a polínka a podpálila.
Jedno polínko vypadlo.
"Požár! Hoří!" volala Hela.
"Musíme poslat pro hasiče!"
Ten hluk uslyšel pan Holý.fireman.gif
Vzal kbelík vody a polínko uhasil.
"Vy jste ale ale kačeny", povídal.
"Tady máte hadr a umyjte podlahu!
Počkejte, jak vám máma vyhubuje.
Malé holky si nemají hrát se sirkami.
Ještěže to takhle dopadlo."