O jelenovi

Čtení s porozuměním

Pozorně si přečti text a odpověz správně na otázky.
Vysoko v lese je paseka.deer.gif
Pase se tam jelen.
Je veliký. Pije vodu z potoka.
Pan Veselý mu nosí na paseku seno.
Jelen musí mít i sůl.
Tu mu nosí Ivánek.
Pak on a táta sedají na posedu.
Nad posedem na javoru sedá sova.
Ta ráno neloví. Ivánek má jelena i sovu rád.