Eva Prouzová, ZŠ Bří Čapků Úpice

Podzim - proměny přírody 1

Z rozbalovacího seznamu vyber správné tvrzení a doplň do věty.

Podzim začíná . Tento den se nazývá rovnodennost - den i noc jsou stejně dlouhé. Podzimní měsíce jsou . Dny se , noci . Venku se , fouká vítr. Často bývají . Listí na stromech . Větve jsou . Děti na podzim sbírají kaštany, trhají šípky a pouštějí . Příroda se připravuje .
fall14.pngclouds_dark.pngMachovka_kite.pngChestnut.pngfaal_autum.pngpodzim.PNG