Směrová růžice

Doplň chybějící slova. Až budeš hotový, práci si zkontroluj.

V krajině nebo na mapě se orientujeme podle světových stran.
ruzice.gif Hlavní světové strany: Vedlejší světové strany:
sever - S severovýchod (leží mezi a východem) - SV
jih - J severozápad (leží mezi severem a ) - SZ
východ - V jihovýchod (leží mezi a východem) - JV
západ - Zjihozápad (leží mezi jihem a ) - JZ