Pomíchaná slova

Seřaď vyjmenovaná slova tak jak mají jít za sebou. Klikni na slovo a přesuň ho na řádek.