Super Pets (Unit 3) - přiřazování

Přiřaď obrázek ke správnému slovu.